Psychoterapia dzieci i młodzieży

plakat psychoterapia dzieci

Jest formą dialogu pomiędzy dzieckiem, opiekunem, a terapeutą. Może odbywać się w formie sesji indywidualnych (dziecko i terapeuta), grupowych (grupa dzieci i terapeuta) oraz w diadach (dziecko + opiekun i terapeuta). Ze względu na specyfikę świata młodego człowieka psychoterapia dzieci i młodzieży różni się nieco od pracy z dorosłymi i wyróżnia się:
– dostosowaniem metody pracy do etapu rozwojowego dziecka
– stałą współpracą z rodzicami lub opiekunem
– włączaniem w sesje zabaw terapeutycznych, ruchu, rysunku, muzyki

Psychoterapia może pomóc dziecku w wielu obszarach jego funkcjonowania, takich jak:
– lepsza jakość relacji z dorosłymi i rówieśnikami
– rozwijanie świadomości swoich emocji oraz odnajdowanie bezpiecznych form ich wyrażania
– budowanie świadomości ciała oraz obrazu siebie, które przekładają się na poczucie pewności i własnej wartości
– pokonywanie trudności i rozwijanie własnych zasobów
– obniżenie lęku, frustracji, agresji, nieśmiałości oraz dostęp do nowych możliwości

Psychoterapia dzieci i młodzieży jest szczególnie pomocna w przypadkach:
– występowania różnego rodzaju zaburzeń (np. emocjonalnych, zachowania, rozwojowych, więzi)
– trudności związanych ze zmianą sytuacji życiowej dziecka (np. przeprowadzka, rozwód, choroba lub śmierć członka rodziny)
– problemów w funkcjonowaniu dziecka w jego środowisku (np. trudności szkolne, nieśmiałość, apatia, bunt)

(psycholog dziecięcy warszawa, terapia dzieci, nerwica szkolna, zaburzenia lękowe u dzieci, zaburzenia lękowe u dzieci terapia, psychoterapia młodzież, psycholog w warszawie, psycholog dziecięcy, psycholog dla dzieci, psycholog dla młodzieży, psychoterapia dzieci, depresja u dziecka, terapia dla dzieci, psycholog dziecięcy, terapia dzieci i młodzieży, terapia młodzieży, psychoterapia dla dzieci, psycholog dziecko, pomoc psychologiczna dla dzieci, psychoterapia dzieci warszawa, psychoterapia dzieci i młodzieży, terapia psychologiczna dzieci, psychoterapia w depresji, terapia dla młodzieży warszawa, terapia dziecięca, depresja szkolna, psycholog dla nastolatka, psychoterapia dzieci i młodzieży warszawa, dobry psycholog dziecięcy, zaburzenia społeczne dzieci)

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA DLA DZIECI PRZEŻYWAJĄCYCH ROZSTANIE RODZICÓW

plakat rozwód 3

Dzieci różnie reagują na sytuację rozstaniową rodziców. Jedne zamykają się w sobie i wycofują, inne przejawiają zachowania agresywne wobec rodziców, rówieśników lub nauczycieli. Zdarza się też, że pełnią rolę bezproblemowego dziecka, nie chcąc przysparzać rodzicom dodatkowych zmartwień. W tych wszystkich sytuacjach dziecko potrzebuje zrozumienia i wsparcia.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci w grupach wiekowych: od 5 do 7 i od 8 do 12 lat. Jej celem jest umożliwienie dzieciom wyrażenia przeżywanych emocji, udzielenie im wsparcia poprzez rozumienie ich sytuacji i towarzyszenie w niej. Metody pracy są dostosowane do wieku i poziomu rozwojowego dzieci. Wykorzystywane są: zabawa terapeutyczna, bajkoterapia, rysunek, gra terapeutyczna.

Dla kogo?

Terapia przeznaczona jest dla dzieci w grupach wiekowych: od 5 do 7 i od 8 do 12 lat.

Kiedy?

Zajęcia będą odbywały się w okresie listopad 2015 – styczeń 2016, w środy w godzinach 17:30-19:00 i piątki 17:00-18:30

Gdzie?

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, Al. Jerozolimskie 6 lok. 402 Warszawa.

Cena za 2 godziny terapii to 70 zł.

Poprowadzą ją dwie psychoterapeutki dziecięce: Martyna Pałaszewska i Kamila Sitkowska.

Zapisywać można się mailowo twojpsycholog2@nullgmail.com jak i telefonicznie: tel. 733 563 311


GRUPA WSPARCIA DLA MŁODZIEŻY

grupa_plakat_kopia

Grupa przeznaczona jest dla nastolatków, doświadczających problemów typowych dla wieku dojrzewania np. poczucia braku zrozumienia, odrzucenia, beznadziei, wybuchów smutku lub złości, apatii, frustracji, zmienności nastrojów, problemów w relacjach z innymi, buntu lub braku motywacji.
Praca w grupie zwiększa samoświadomość, pozwala na bezpieczne wyrażenie emocji, daje możliwość lepszego poznania własnych reakcji i uczuć oraz uczy interakcji społecznych poprzez proces wymiany grupowej.

Dla kogo?
Grupa przeznaczona jest dla młodzieży nastoletniej.

Kiedy?
Zajęcia będą odbywały się w piątki w godzinach 17:00-18:30.

Gdzie?
Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, Al. Jerozolimskie 6 lok. 402 Warszawa.

Zapisy
Zapisywać można się mailowo twojpsycholog2@nullgmail.com jak i telefonicznie: tel. 733 563 311

Cena za jedno spotkanie to 70 zł.

Grupę poprowadzą dwie psychoterapeutki dzieci i młodzieży: Martyna Pałaszewska i Kamila Sitkowska.

plakat_mlodziez kopia


 Martyna Pałaszewska – Psycholog, Psychoterapeutka dziecięca

SONY DSCPsycholog psychoterapeutka, specjalizująca się głównie w pracy z dziećmi i z młodzieżą. Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ze specjalizacją w psychologii rozwojowej, wychowawczej, małżeństwa i rodziny. Odbyła czteroletnie szkolenie terapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów. Dodatkowo ukończyła szkolenie z zakresu socjoterapii i prowadzenia treningu pewności siebie dla dzieci. W Fundacji Sotis odbyła staż pogłębiający umiejętność pracy z dziećmi z autyzmem.
Pracuje z małymi dziećmi przy udziale rodziców i opiekunów. Dzieci starsze i młodzież przyjmowane są także indywidualnie. Uważa, że w pracy z dzieckiem podstawą jest zbudowanie bliskiego emocjonalnie kontaktu i stworzenie bezpiecznej relacji. W takiej atmosferze, przy udziale rodziców bądź opiekunów, możliwe jest przepracowanie najistotniejszych trudności i problemów młodego pacjenta.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobyła w dwóch poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkole podstawowej, przedszkolach i gabinecie terapeutycznym, gdzie prowadziła pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, zajęcia socjoterapeutyczne oraz konsultacje dotyczące umiejętności wychowawczych dla rodziców. Prowadziła też terapię indywidualną osób dorosłych. Pisze artykuły o tematyce psychologicznej do legionowskiej „Gazety Powiatowej”.
Z dorosłymi i z młodzieżą pracuje głównie w nurcie psychodynamicznym, natomiast w pracy terapeutycznej z dziećmi wykorzystuje zabawę, rysunek, bajkoterapię.
W Fundacji prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową dzieci i młodzieży. Pomaga w problemach zarówno rozwojowych, jak i emocjonalnych. Prowadzi psychoterapię dzieci, cierpiących na depresję, lęki, nerwice, zaburzenia odżywiania, przejawiających problemy w relacjach z rówieśnikami. Pracuje z dziećmi z zaburzeniami zachowania oraz będącymi w trudnej sytuacji rodzinnej (sytuacje rozwodowe i okołorozwodowe, uzależnienia, sytuacje kryzysowe np. śmierć członka rodziny, poważna choroba). Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Kamila Sitkowska – Psycholog, Trener, Terapeuta dziecięcy

KamilaPracuje w oparciu o wiedzę zdobytą na studiach psychologii klinicznej (SWPS), szkoły treningu i warsztatu psychologicznego (INTRA), szkoły psychoterapii tańcem i ruchem (Dance Movement Theraphy) oraz szkoleń z zakresu arteterapii i medytacji (MBSR). Posiada praktykę w pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej, rozwojowej oraz klinicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobyła prowadząc terapię dla dzieci z doświadczeniem traumy i zaniedbania, zaburzeniami więzi, zachowania oraz ze spektrum autyzmu. Prowadzi warsztaty terapeutyczne i rozwojowe oraz terapię zajęciową z wykorzystaniem metod pracy z ciałem oraz rysunkiem.
W pracy indywidualnej oraz grupowej wykorzystuje ruch jako proces integracji sfery emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Zgłębianie kanałów komunikacji pozawerbalnej pomaga jej przeprowadzać terapię także w sytuacjach utrudnionej werbalizacji (np. młodsze dzieci, występowanie mutyzmu, autyzmu, otępienia czy dziecięcej nieśmiałości).
W Fundacji RAZEM prowadzi terapię indywidualną dla dzieci, konsultacje i warsztaty dla rodziców oraz grupy rozwojowe. Swoją pracę poddaje superwizji.