Działalność odpłatna

CENA CZAS TRWANIA
Poradnictwo psychologiczne 120 zł 50 min
Poradnictwo psychologiczne
dzieci i młodzież
120 zł 50 min
Poradnictwo seksuologiczne 120 zł 50 min
Doradztwo zawodowe 120 zł 50 min
Psychoterapia indywidualna 120 zł 50 min
Psychoterapia par/małżeństw 160 zł       75 min
Psychoterapia par/małżeństw prowadzona przez dwóch terapeutów 250 zł 75 min
Psychoterapia systemowa prowadzona przez dwóch terapeutów 300 zł 75 min


Płatności za usługi świadczone przez Fundację dokonać można przelewem na niżej wymienione konto:

Raiffeisen Polbank 40-1750-0012-0000-0000-2305-3276 tytułem działalność odpłatna