Działalność odpłatna

CENA CZAS TRWANIA
Poradnictwo psychologiczne 120 zł/ 150 zł* 50 min
Poradnictwo psychologiczne
dzieci i młodzież
120 zł 50 min
Poradnictwo seksuologiczne 150 zł 50 min
Psychoterapia indywidualna 120 zł/ 150 zł* 50 min
Psychoterapia par/małżeństw 180 zł       75 min
Psychoterapia par/małżeństw prowadzona przez dwóch terapeutów 250 zł 75 min
Psychoterapia systemowa prowadzona przez dwóch terapeutów 300 zł 75 min

* terapia przeprowadzona przez psychoterapeutę Tomasza Rejenta

Płatności za usługi świadczone przez Fundację dokonać można przelewem na niżej wymienione konto:

Raiffeisen Polbank 40-1750-0012-0000-0000-2305-3276 tytułem działalność odpłatna