Nasz zespół

Tomasz Rejent – Psycholog, Prezes Fundacji

Tomasz Rejent - zdjęcie

Tomasz Rejent

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w kontakcie terapeutycznym. Warsztat mojej pracy psychoterapeutycznej doskonalę i poddaję superrewizji u prof. Jerzego Mellibrudy w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Studia ukończyłem ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Lwa-Starowicza. Obecnie warsztat pracy doskonalę w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM oraz własnej praktyce psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyłem między innymi dzięki współpracy z Hospicjum Św. Jerzego, gdzie udzielałem wsparcia psychologicznego pacjentom oraz rodzinom w trakcie choroby i po śmierci pacjenta. Ważnym doświadczeniem w mojej praktyce była praca w Młodzieżowym Ośrodku Terapii Uzależnień, Stowarzyszeniu Nowy Świat, we Wspólnocie Osób Niepełnosprawnych, gdzie pracowałem z osobami uzależnionymi, młodzieżą z rodzin alkoholowych, seniorami, osobami żyjącym z HIV.
Jestem prezesem Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, w której tworzę projekty terapeutyczne i profilaktyczne. Zajmuję się również szkoleniem psychologów w zakresie warsztatu pracy. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w ramach tworzenia i konsultowania projektów terapeutycznych . Przez kilka lat byłem prezesem Stowarzyszenia Nowy Świat, w którym kierowałem pracą organizacji oraz udzielałem pomocy psychologicznej głównie seniorom, osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Posiadam również doświadczenie biznesowe w zakresie doradztwa, zdobyte w międzynarodowych firmach.
Warsztat pracy stale wzbogacam poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach oraz licznych debatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.
Specjalizuję się w psychoterapii, diagnostyce oraz pracy z osobami z trudnościami natury psychologicznej, egzystencjalnej i seksualnej. Pracuję z parami oraz indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę wraz z zespołem autorskie warsztaty dla par i singli. Posiadam kwalifikacje zawodowe w następujących obszarach: psychoterapia , seksuologia- terapia seksualna, poradnictwo psychoterapeutyczne i psychologiczne, praca z parami, terapia uzależnień behawioralnych, praca z zakresu profilaktyki i życia z HIV, interwencja kryzysowa i praca z DDA.


Magdalena Krawiarz – Psycholog, Wiceprezes

Magda KrawiarzPracuje z osobami doświadczającymi kryzysów emocjonalnych, depresji, zaburzeń lękowych. Pracuje indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi. Pomaga ludziom borykającym się z problemami interpersonalnymi i egzystencjalnymi. Terapię prowadzi w nurcie integracyjnym. Pracę swoją poddaje stałej superwizji.


Współpracują z nami:


Ilona Sobolewska-Bejda –  Psychoterapeutka

ilona1Zapraszam na spotkania psychoterapeutyczne osoby doświadczające trudnych sytuacji życiowych, przeżywające samotność, lęki, stres, odczuwające brak sensu życia i zmęczenie, a także osoby pragnące żyć pełniej.
Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia do certyfikatu w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii (czteroletnie studia podyplomowe) prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Pracuję w podejściu integracyjnym i koncentruję się na indywidualnych potrzebach moich Pacjentów. Korzystam też z systematycznej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Po ukończeniu studiów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego wiele lat pracowałam w departamentach personalnych w polskich i międzynarodowych korporacjach. Moim marzeniem było być bliżej ludzi i wspierać ich w trudnych sytuacjach, co skłoniło mnie do podjęcia ścieżki psychoterapeutycznej.
Praktyka w prywatnym gabinecie jest dla mnie pasją i przywilejem towarzyszenia ludziom na drodze rozumienia siebie. Mam duży szacunek do Pacjentów, którzy są na tyle odważni i zdeterminowani, aby podjąć wyzwanie pracy nad sobą i wprowadzania zmian w swoje życie. Jako terapeuta współpracowałam również z fundacją Centrum Praw Kobiet, gdzie otrzymują pomoc kobiety, które doświadczają fizycznej lub psychicznej przemocy.


Eliza Frankowska – Psycholog, Psychoterapeutka

DSC00930

Absolwentka SWPS (obecnie Uniwersytet SWPS) w Warszawie. Ukończyłam Społeczną Psychologię Kliniczną specjalizując się w psychoterapii i pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii, a także szereg specjalistycznych szkoleń. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Mam doświadczenie w pracy z osobami po stracie, w żałobie. Przez kilka lat współpracowałam z Fundacją Nagle Sami.
Prowadzę terapię z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności życiowych i emocjonalnych. Pracuję w nurcie integracyjnym – korzystam z różnych podejść terapeutycznych dobierając je w zależności od specyfiki problemów oraz potrzeb i możliwości osób zgłaszających się na terapię.
Umiejętności terapeutyczne doskonalę w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia, której program jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.
Regularnie korzystam z superwizji.


Agnieszka Sidewicz-Mościcka – Psycholog społeczna, psychoterapeutka

zdjecie-asm

Ukończyła stosowaną psychologię społeczną w Collegium Civitas, staż kliniczny w Klinice Psychiatrii Wojskowego Instytutu Medycznego, roczny staż w krakowskim Instytucie Terapii Gestalt, kursy mediacji, asertywności oraz NVC. Ma za sobą wiele godzin treningów, warsztatów i terapii własnej (indywidualnej i grupowej). Obecnie kończy proces certyfikacji w Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA, rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Przez wiele lat pracowała jako psycholog społeczny, realizując projekty mające na celu poprawę sytuacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, jakości polskiej edukacji oraz mechanizmów kształtujących rynek pracy, stopniowo podejmując decyzję o zmianie zawodu.
Jako psychoterapeutka współpracowała z pacjentami warszawskim Centrum Onkologii oraz z podopiecznymi fundacji Nagle Sami, wspierającej osoby po doświadczeniu straty. W Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM zajmuje się psychoterapią indywidualną osób dorosłych i młodzieży. Pomaga osobom przeżywającym różnego rodzaju kryzysy, stany depresyjne, problemy w relacjach interpersonalnych, zmagającym się z lękiem, przewlekłym stresem, niskim poczuciem własnej wartości oraz innymi konsekwencjami przemocy emocjonalnej i fizycznej doświadczanej w dzieciństwie (DDD/DDA) oraz obecnych relacjach.
Pracuje w nurcie humanistycznym, który zakłada, że najważniejszym czynnikiem leczącym w psychoterapii jest empatyczna relacja, zakładająca przejrzystość, akceptację i zaufanie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.


Katarzyna Sass-Stańczak – Psycholog, Trener

26133077_1717469731637908_154823245_oPsycholog z doświadczeniem w pracy z osobami chorującymi psychicznie oraz ich bliskimi, seniorami, młodzieżą i młodymi dorosłymi. Uczestniczyła w rozlicznych warsztatach oraz szkoleniach, m.in. kursie I Stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania oraz szkoleniu „Praca z osobami chorującymi psychicznie w środowisku”. Aktualnie zdobywa wykształcenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Była współzałożycielką oraz członkiem Rady Programowej Porozumienia Na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie. Inicjowała oraz realizowała rozliczne działania o charakterze integrującym oraz destygmatyzujacym osoby doświadczające kryzysów psychicznych.
Swój warsztat pracy rozwijała na Oddziale Dziennym Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Ośrodku Wsparcia i Klubie Pacjenta Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST”. Współpracowała także ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja, w którym prowadziła autorskie zajęcia dla osób doświadczających problemów natury psychicznej, a także z Fundacją Nasza Sprawa. Obecnie współpracuje z Fundacją Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, gdzie współprowadzi grupy terapeutyczne.
Z zamiłowania jest także dydaktykiem i z wielką przyjemnością dzieli się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, a działania edukacyjne stanowią znaczącą część jej dorobku zawodowego. Realizowała rozliczne warsztaty oraz szkolenia dotyczące takich tematów jak radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, stygmatyzacja, przeciwdziałanie przemocy itp. Pracowała także na stanowisku Asystenta w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.


Martyna Pałaszewska – Psycholog, Psychoterapeutka

SONY DSC

Psycholog, psychoterapeutka, pracująca z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbyła czteroletnie szkolenie terapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, przygotowujące do prowadzenia psychoterapii analitycznej, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak również w grupie.
Psychoterapia jest towarzyszeniem drugiej osobie w przeżywanych trudnościach i wspólną pracą nad tym, co uniemożliwia satysfakcjonujące funkcjonowanie w codzienności. Istotą procesu terapeutycznego jest relacja miedzy terapeutą pacjentem, umożliwiająca rozumienie i przeżywanie swoich konfliktów i problemów.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w dwóch poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkole podstawowej, przedszkolach i gabinecie terapeutycznym, gdzie prowadziła pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, jak również psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
W Fundacji zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej. W pracy z osobami dorosłymi pomaga w takich problemach jak: zaburzenia osobowości, trudności w związkach i relacjach z innymi, stany lękowe, stany po epizodach psychotycznych, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, depresja i stany depresyjne, żałoba po stracie bliskiej osoby, doświadczanie przemocy, współuzależnienie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prowadzi również pomoc psychologiczną i terapeutyczną wobec dzieci. Więcej na ten temat znajduje się w zakładce, dotyczącej psychoterapii dzieci.


Magdalena Nowak-Tartanus – Psycholog, Psychoterapeutka
magdaUkończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna oraz 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa. Współpracowała z Fundacją ITAKA-Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych jako psycholog w Zespole Poszukiwań i Identyfikacji. Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS przygotowujący do prowadzenia psychoterapii. W ramach stażu brała udział w warsztatach przygotowujących do wstępnej diagnostyki klinicznej. Po zakończonym stażu współpracowała z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju jako psycholog, gdzie zajmowała się prowadzeniem konsultacji psychologicznych, dokonywaniem diagnozy psychologicznej, prowadzeniem sesji psychoterapeutycznych oraz brała udział w grupowych procesach psychoterapeutycznych. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach m.in.:  60 – godzinny kurs mediacji rodzinnych przygotowujący do pracy mediatora rodzinnego oraz 8-tygodniowy  kurs MBSR/MBCT – Redukcji Stresu opartym na Uważności  oraz profilaktyce depresji wg Jona Kabat-Zinna. W Fundacji Razem  prowadzi konsultacje, wsparcie psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię w ramach podejścia integracyjnego opartego na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. Pracuje z osobami doświadczającymi lęku, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości.  Pracuje z osobami współuzależnionymi oraz członkami rodzin, w których występuje problem uzależnienia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Dominika Dromlewska-Żmijewska – Psycholog, Psychoterapeutka

D.DromlewskaProwadzi psychoterapię krótko- i długoterminową indywidualną (pracuje psychodynamicznie i integracyjnie) oraz par i rodzin (w nurcie systemowym).
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Pedagogika). Uczestniczka 4-letniego Studium Psychoterapii oraz 2-letniej Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Staż kliniczny odbyła w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie. Uczestniczyła w rocznym stażu w Pracowni Terapii i Rozwoju, podczas którego pracowała z parami i rodzinami.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej. Oprócz tego, jako trener prowadziła liczne szkolenia z obszaru rozwoju osobistego, kompetencji interpersonalnych, umiejętności wychowawczych. Posiada także doświadczenie w pracy z pacjentami z chorobą nowotworową i ich rodzinami oraz osobami z niepełnosprawnością.
Prowadzi także psychoterapię kobiet w okresie okołoporodowym (praca terapeutyczna dotycząca różnych trudności doświadczanych podczas ciąży, porodu i po nim, np. depresji poporodowej, trudności w budowaniu relacji z dzieckiem, straty dziecka).
Poszerza nieustannie swoją wiedzę podczas szkoleń, seminariów i konferencji naukowych.
Stale poddaje swoją pracę superwizji.

 


Joanna Pińciurek  – Psycholog, Psychoterapeutka

AsiaUkończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim, szkolenia m.in. prowadzone przez Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam np. „Terapia i rehabilitacja w psychiatrii” Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z osobami wykluczonymi społecznie w Stacjonarnym Ośrodku Reintegracji Społecznej oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie na oddziale neurorehabilitacji. Odbyła również staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania.
Pracuje w nurcie integracyjnym korzystając z różnych podejść teoretycznych. Prowadzi terapię z osobami dorosłymi w kryzysie, doświadczającymi lęku, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości. Umiejętności terapeutyczne doskonali w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia, której program jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. Swoja pracę poddaje stałej superwizji.

 


Kamila Sitkowska – Psycholog, Trener, Psychoterapeutka

Kamila

Pracuje w oparciu o wiedzę zdobytą na studiach psychologii klinicznej (SWPS), szkoły treningu i warsztatu psychologicznego (INTRA), szkoły psychoterapii tańcem i ruchem (Dance Movement Theraphy) oraz szkoleń z zakresu arteterapii i medytacji (MBSR). Posiada praktykę w pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej, rozwojowej oraz klinicznej.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w szpitalu psychiatrycznym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach opieki i pracowniach rozwoju osobistego. Prowadziła grupy psychoterapeutyczne i rozwojowe dla dorosłych, psychoterapię dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz warsztaty terapeutyczne z wykorzystaniem metod twórczych (praca z ciałem, taniec i ruch, rysunek).
W pracy indywidualnej oraz grupowej wykorzystuje ruch jako proces integracji sfery emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Zgłębianie kanałów komunikacji pozawerbalnej pomaga jej przeprowadzać terapię także w sytuacjach utrudnionej werbalizacji.

W Fundacji RAZEM prowadzi grupy rozwojowe i psychoterapeutyczne, konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną. Swoją pracę poddaje superwizji. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.


Sylwia Krukowska – psycholog, psychoterapeuta

sylwia kAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna i osobowości) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Psychoterapeuta – zdobywa kwalifikacje w ramach czteroletniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod regularną superwizją, kierując się najwyższymi standardami etycznymi zawodu psychologa. W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuje paradygmat psychodynamiczny.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym oraz Dziennym Szpitala Bielańskiego, Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Szpitala Wolskiego, gdzie współprowadziła grupę psychoterapeutyczną dla pacjentów po doświadczeniu psychozy. Zdobywała doświadczenia w zakresie pracy środowiskowej z osobami chorującymi psychicznie , współpracując z warszawskimi Środowiskowymi Domami Samopomocy typu „A” na Ochocie oraz Żoliborzu. Posiada także doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Systematycznie poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.


Justyna Matkowska – psycholog, psychoterapeuta

DSC08054Pracuje w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym, skupiając się głownie na „tu i teraz” klienta, poszukując jednocześnie schematów ukształtowanych we wcześniejszych relacjach, a które utrudniają obecne funkcjonowanie.
Ukończyła Szkołę Wyższa Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Obecnie jest na IV roku czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Ośrodka Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczyła również w szkoleniu skierowanym na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, oraz w kursie Psychologii Zorientowanej na Proces. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w klinikach psychiatrycznych oraz poradniach leczenia uzależnień. Poza prywatną praktyką pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
W psychoterapii najważniejszy jest dla niej kontakt z drugim człowiekiem, oparty na szacunku, akceptacji i empatii. Kontakt oparty na słyszeniu i widzeniu drugiej osoby z całym jej doświadczeniem. Poprzez bycie w takiej relacji, człowiek ma szansę spotkać się sam ze sobą, otworzyć się na własne doświadczenia i dzięki temu poprawić relację z sobą samym, bliskimi jak i otaczającym go światem. Styl pracy stara się dostosować do potrzeb i możliwości klienta.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych, które doświadczyły uzależnienia rodziców (DDA), przedwczesnej straty, choroby, traumy związanej z nadużyciem i wykorzystaniem. Wspiera osoby pozostające w trudnych relacjach z partnerem, wspiera osoby dotknięte kryzysem życiowym, żałobą , chorobą, depresją ,obniżonym nastrojem, brakiem sensu, trudnymi relacjami w pracy, zachowaniami ryzykownymi. Pomaga rodzicom, którzy mają trudności w porozumieniu z nastoletnimi dziećmi, doświadczają samotnego rodzicielstwa.


 

Radosław Kościjański – psycholog

fotoPsycholog, absolwent Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych placówkach służby zdrowia, m. in. Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, poradniach leczenia uzależnień na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, przez 10 lat kierował zespołem terapeutycznym w Szpitalu Praskim w Warszawie.
Od prawie 20  lat specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi (od substancji psychoaktywnych: alkohol, leki, narkotyki oraz uzależnień behawioralnych – hazard, zakupy, seks, internet). Prowadzi konsultacje diagnostyczne określające występowanie uzależnienia lub używania szkodliwego substancji psychoaktywnych.
Pracuje w nurcie integratywnym (głównie podejście  humanistyczne i behawioralno- poznawcze).
Prowadzi terapię indywidualną i grupową Dorosłych Dzieci Alkoholików  i szeroko pojętego DDD (Dorosłe Dzieci z Domów Dysfunkcyjnych)  oraz z rodzinami osób uzależnionych.
Zajmuje się terapią osób przechodzących życiowe kryzysy, poszukującymi swojej drogi życiowej, chcącymi wprowadzać życiowe zmiany oraz lepiej zrozumieć samych siebie.


Aleksandra Drabot – Psycholog, koordynator projektów społecznych, specjalista ds. promocji i obsługi beneficjentów

ola-fotaUkończyła studia psychologiczne ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Lwa-Starowicza. Od dwóch lat swoje doświadczenie zawodowe zdobywa w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM jako koordynator grup stażowych, pomoc w sprawach organizacyjnych i dot. projektów społecznych. Współprowadziła również grupę wsparciową dla osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz osób doświadczających kryzysów emocjonalnych.

Brała udział w projekcie Akademia Bezpiecznego Seniora, gdzie prowadziła wraz ze stażystami integracyjną grupę wsparcia dla osób starszych, zajęcia komputerowe i popołudnia z grami planszowymi. Zorganizowała również imprezę międzypokoleniową.

Obecnie w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej jest współodpowiedzialna za obsługę beneficjentów, promocję i organizację staży, tworzenie projektów społecznych i planów pomocy psychologicznej. Służy także wsparciem i doradztwem psychologicznym.

Aktualnie jest także animatorem restauracyjnym w firmie Skakanka oraz prowadzi warsztaty kulinarne w Wolskim Centrum Kultury.


 Agnieszka Tomczak – Specjalista ds. promocji, marketingu i obsługi beneficjentów

1292816_543145909089681_1216023712_oSkończyła studia humanistyczne oraz zdobyła wykształcenie w kierunku księgowości. Odkąd pamięta zawsze chciała pomagać słabszym i potrzebującym, w czym spełnia się podczas spotkań wolontariackich w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM. Umiejętności koordynatora do spraw organizacji zdobyła podczas pracy w Fundacji gdzie włączyła się w działania przy projekcie FIO Interakcje Teatralne. Pomagała także przy sprawach organizacyjnych i zadaniach koordynatora projektu, z którym współpracowała podczas projektu Akademia Bezpiecznego Seniora, gdzie zaangażowała się w inicjatywę skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych. Pełniła także funkcję koordynatora plastycznego, gdzie zajmowała się tworzeniem dekoracji do przedstawienia świątecznego, w którym udział wzięły grupy ludzi wykluczonych społecznie. Obecnie jest odpowiedzialna za marketing i promocję, a także obsługę klientów.