Nasz zespół

Tomasz Rejent – Psycholog, Prezes Fundacji

Tomasz Rejent - zdjęcie

Tomasz Rejent

Jestem psychologiem z wieloletnim doświadczeniem w kontakcie terapeutycznym. Warsztat mojej pracy psychoterapeutycznej doskonalę i poddaję superrewizji u prof. Jerzego Mellibrudy w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne i Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Studia ukończyłem ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna pod kierunkiem prof. dr hab. Z. Lwa-Starowicza. Obecnie warsztat pracy doskonalę w Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM oraz własnej praktyce psychologicznej. Doświadczenie zawodowe zdobyłem między innymi dzięki współpracy z Hospicjum Św. Jerzego, gdzie udzielałem wsparcia psychologicznego pacjentom oraz rodzinom w trakcie choroby i po śmierci pacjenta. Ważnym doświadczeniem w mojej praktyce była praca w Młodzieżowym Ośrodku Terapii Uzależnień, Stowarzyszeniu Nowy Świat, we Wspólnocie Osób Niepełnosprawnych, gdzie pracowałem z osobami uzależnionymi, młodzieżą z rodzin alkoholowych, seniorami, osobami żyjącym z HIV.
Jestem prezesem Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, w której tworzę projekty terapeutyczne i profilaktyczne. Zajmuję się również szkoleniem psychologów w zakresie warsztatu pracy. Współpracuje z wieloma organizacjami pozarządowymi w ramach tworzenia i konsultowania projektów terapeutycznych . Przez kilka lat byłem prezesem Stowarzyszenia Nowy Świat, w którym kierowałem pracą organizacji oraz udzielałem pomocy psychologicznej głównie seniorom, osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom. Posiadam również doświadczenie biznesowe w zakresie doradztwa, zdobyte w międzynarodowych firmach.
Warsztat pracy stale wzbogacam poprzez uczestnictwo w szkoleniach i konferencjach oraz licznych debatach z zakresu psychoterapii i pomocy psychologicznej.
Specjalizuję się w psychoterapii, diagnostyce oraz pracy z osobami z trudnościami natury psychologicznej, egzystencjalnej i seksualnej. Pracuję z parami oraz indywidualnie z dorosłymi i młodzieżą. Prowadzę wraz z zespołem autorskie warsztaty dla par i singli. Posiadam kwalifikacje zawodowe w następujących obszarach: psychoterapia , seksuologia- terapia seksualna, poradnictwo psychoterapeutyczne i psychologiczne, praca z parami, terapia uzależnień behawioralnych, praca z zakresu profilaktyki i życia z HIV, interwencja kryzysowa i praca z DDA.


Magdalena Krawiarz – Psycholog, Wiceprezes

Magda KrawiarzPracuje z osobami doświadczającymi kryzysów emocjonalnych, depresji, zaburzeń lękowych. Pracuje indywidualnie z młodzieżą i dorosłymi. Pomaga ludziom borykającym się z problemami interpersonalnymi i egzystencjalnymi. Terapię prowadzi w nurcie integracyjnym. Pracę swoją poddaje stałej superwizji.


Współpracują z nami:


Wioletta Karłowicz-Dul – Psycholog, Psychoterapeutka, Seksuolog

IMG_7595 vUkończyłam magisterskie studia psychologiczne ze specjalnością psychoterapia i terapia seksualna pod kierownictwem prof. dr hab. Z. Lwa-Starowicza, następnie studia podyplomowe z zakresu seksuologii klinicznej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Uczestniczyłam w wielu szkoleniach seksuologicznych organizowanych przez Zakład Seksuologii i Psychoterapii Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. Obecnie warsztat swojej pracy psychoterapeutycznej doskonalę w Instytucie Psychologii Zdrowia w ramach Profesjonalnej Szkoły Psychoterapii akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Nieustannie rozwijam swoje umiejętności uczestnicząc w licznych szkoleniach i konferencjach.
Doświadczenie zawodowe zdobywałam m.in. na Dziennym Oddziale Psychiatrycznym Mazowieckiego Specjalistycznego Centrum Zdrowia w Pruszkowie, Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wojewódzkiego w Ciechanowie oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia w Warszawie, gdzie pracowałam z osobami borykającymi się z różnego rodzaju trudnościami natury psychicznej. Doświadczenie zdobywałam również prowadząc indywidualną psychoterapię pod stałą superwizją w ramach prywatnej praktyki. Od kilku lat współpracuję z Ogólnopolskim Pogotowiem dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”, gdzie udzielam wsparcia osobom znajdującym się w kryzysie tj. doświadczającym przemocy i pokrzywdzonym różnego rodzaju przestępstwami.
Pracuję w nurcie integracyjnym co oznacza, że w swojej pracy korzystam z różnych metod, strategii i procedur dostosowując je do potrzeb klienta i zgłaszanych przez niego trudności. Inspiruję się dorobkiem różnych podejść teoretycznych, koncentruję się na poszukiwaniu schematów funkcjonowania, które w negatywny sposób determinują samopoczucie i zachowanie. Pomagam w odkrywaniu tych aspektów osobowości, które prowadzą do lepszego radzenia sobie z trudnościami, a także rozwijania umiejętności zaspakajania swoich potrzeb i pragnień. W mojej pracy szczególną uwagę przykładam do relacji terapeutycznej proponując atmosferę pełną empatii, akceptacji i życzliwości.
Pracuję indywidualnie z osobami dorosłymi, prowadzę psychoterapię, poradnictwo seksuologiczne i terapię seksualną. Zapraszam osoby, które odczuwają cierpienie z powodu różnego rodzaju problemów osobistych czy interpersonalnych, borykające się z problemami seksualnymi czy znajdujące się w sytuacjach kryzysowych.


Kamila Sitkowska – Psycholog, Trener, Psychoterapeutka

11180141_409863809193695_1245678910_n

Pracuje w oparciu o wiedzę zdobytą na studiach psychologii klinicznej (SWPS), szkoły treningu i warsztatu psychologicznego (INTRA), szkoły psychoterapii tańcem i ruchem (Dance Movement Theraphy) oraz szkoleń z zakresu arteterapii i medytacji (MBSR). Posiada praktykę w pracy zarówno indywidualnej jak i grupowej, rozwojowej oraz klinicznej.
Specjalizuje się w pomocy osobom doświadczającym kryzysów egzystencjalnych, stanów granicznych, lękowych i depresyjnych, przejawiających zachowania autoagresywne, mających trudności w podejmowaniu decyzji lub doświadczających spadku motywacji życiowej, a także żałoby. Działa aktywnie na rzecz wspierania systemów rodzinnych oraz prewencji samobójstw oraz depresji.
Doświadczenie zawodowe zdobyła w szpitalu psychiatrycznym, placówkach opiekuńczo-wychowawczych, domach opieki i pracowniach rozwoju osobistego. Prowadziła grupy psychoterapeutyczne i rozwojowe dla dorosłych, psychoterapię dzieci i młodzieży, konsultacje psychologiczne dla rodziców oraz warsztaty terapeutyczne z wykorzystaniem metod twórczych (praca z ciałem, taniec i ruch, rysunek).
W pracy indywidualnej oraz grupowej wykorzystuje ruch jako proces integracji sfery emocjonalnej, poznawczej, fizycznej i społecznej. Zgłębianie kanałów komunikacji pozawerbalnej pomaga jej przeprowadzać terapię także w sytuacjach utrudnionej werbalizacji.
W Fundacji RAZEM prowadzi grupy rozwojowe i psychoterapeutyczne, konsultacje psychologiczne oraz psychoterapię indywidualną. Swoją pracę poddaje superwizji. Należy do Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Tańcem i Ruchem.


Magdalena Nowak-Tartanus – Psycholog, Psychoterapeutka

magdaUkończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna oraz 4-letnie szkolenie w Szkole Psychoterapii Ośrodka INTRA rekomendowane przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Posiada wieloletnie doświadczenie w pracy psychologa. Współpracowała z Fundacją ITAKA-Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych jako psycholog w Zespole Poszukiwań i Identyfikacji. Ukończyła dwuletni staż terapeutyczny w Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy SWPS przygotowujący do prowadzenia psychoterapii. W ramach stażu brała udział w warsztatach przygotowujących do wstępnej diagnostyki klinicznej. Po zakończonym stażu współpracowała z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju jako psycholog, gdzie zajmowała się prowadzeniem konsultacji psychologicznych, dokonywaniem diagnozy psychologicznej, prowadzeniem sesji psychoterapeutycznych oraz brała udział w grupowych procesach psychoterapeutycznych. Brała udział w licznych kursach i szkoleniach m.in.:  60 – godzinny kurs mediacji rodzinnych przygotowujący do pracy mediatora rodzinnego oraz 8-tygodniowy  kurs MBSR/MBCT – Redukcji Stresu opartym na Uważności  oraz profilaktyce depresji wg Jona Kabat-Zinna. W Fundacji Razem  prowadzi konsultacje, wsparcie psychologiczne, psychoterapię indywidualną i grupową osób dorosłych. Prowadzi psychoterapię w ramach podejścia integracyjnego opartego na założeniach psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej. Pracuje z osobami doświadczającymi lęku, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości.  Pracuje z osobami współuzależnionymi oraz członkami rodzin, w których występuje problem uzależnienia. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Ilona Sobolewska-Bejda –  Psychoterapeutka

ilona1Zapraszam na spotkania psychoterapeutyczne osoby doświadczające trudnych sytuacji życiowych, przeżywające samotność, lęki, stres, odczuwające brak sensu życia i zmęczenie, a także osoby pragnące żyć pełniej.
Jestem psychoterapeutą w trakcie szkolenia do certyfikatu w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii (czteroletnie studia podyplomowe) prowadzonej przez Instytut Psychologii Zdrowia przy Polskim Towarzystwie Psychologicznym. Pracuję w podejściu integracyjnym i koncentruję się na indywidualnych potrzebach moich Pacjentów. Korzystam też z systematycznej superwizji u certyfikowanego superwizora Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Po ukończeniu studiów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego wiele lat pracowałam w departamentach personalnych w polskich i międzynarodowych korporacjach. Moim marzeniem było być bliżej ludzi i wspierać ich w trudnych sytuacjach, co skłoniło mnie do podjęcia ścieżki psychoterapeutycznej.
Praktyka w prywatnym gabinecie jest dla mnie pasją i przywilejem towarzyszenia ludziom na drodze rozumienia siebie. Mam duży szacunek do Pacjentów, którzy są na tyle odważni i zdeterminowani, aby podjąć wyzwanie pracy nad sobą i wprowadzania zmian w swoje życie. Jako terapeuta współpracowałam również z fundacją Centrum Praw Kobiet, gdzie otrzymują pomoc kobiety, które doświadczają fizycznej lub psychicznej przemocy.


Radosław Kościjański – Psycholog, Terapeuta uzależnień

fotoPsycholog, absolwent Wyższej Szkoły Psychologii Społecznej na kierunku psychologia kliniczna, certyfikowany specjalista terapii uzależnień.
Doświadczenie zawodowe zdobywał w różnych placówkach służby zdrowia, m. in. Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, poradniach leczenia uzależnień na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego, przez 10 lat kierował zespołem terapeutycznym w Szpitalu Praskim w Warszawie.
Od prawie 20  lat specjalizuje się w pracy z osobami uzależnionymi (od substancji psychoaktywnych: alkohol, leki, narkotyki oraz uzależnień behawioralnych – hazard, zakupy, seks, internet). Prowadzi konsultacje diagnostyczne określające występowanie uzależnienia lub używania szkodliwego substancji psychoaktywnych.
Pracuje w nurcie integratywnym (głównie podejście  humanistyczne i behawioralno- poznawcze).
Prowadzi terapię indywidualną i grupową Dorosłych Dzieci Alkoholików  i szeroko pojętego DDD (Dorosłe Dzieci z Domów Dysfunkcyjnych)  oraz z rodzinami osób uzależnionych.
Zajmuje się terapią osób przechodzących życiowe kryzysy, poszukującymi swojej drogi życiowej, chcącymi wprowadzać życiowe zmiany oraz lepiej zrozumieć samych siebie.


Dominika Dromlewska-Żmijewska – Psycholog, Psychoterapeutka

D.DromlewskaProwadzi psychoterapię krótko- i długoterminową indywidualną (pracuje psychodynamicznie i integracyjnie) oraz par i rodzin (w nurcie systemowym).
Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego (Pedagogika). Uczestniczka 4-letniego Studium Psychoterapii oraz 2-letniej Szkoły Psychoterapii Par i Rodzin w Laboratorium Psychoedukacji. Staż kliniczny odbyła w Wolskim Centrum Zdrowia Psychicznego przy Szpitalu Wolskim im. dr Anny Gostyńskiej w Warszawie. Uczestniczyła w rocznym stażu w Pracowni Terapii i Rozwoju, podczas którego pracowała z parami i rodzinami.
Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w obszarze pomocy psychologicznej. Oprócz tego, jako trener prowadziła liczne szkolenia z obszaru rozwoju osobistego, kompetencji interpersonalnych, umiejętności wychowawczych. Posiada także doświadczenie w pracy z pacjentami z chorobą nowotworową i ich rodzinami oraz osobami z niepełnosprawnością.
Prowadzi także psychoterapię kobiet w okresie okołoporodowym (praca terapeutyczna dotycząca różnych trudności doświadczanych podczas ciąży, porodu i po nim, np. depresji poporodowej, trudności w budowaniu relacji z dzieckiem, straty dziecka).
Poszerza nieustannie swoją wiedzę podczas szkoleń, seminariów i konferencji naukowych.
Stale poddaje swoją pracę superwizji.


Martyna Pałaszewska – Psycholog, Psychoterapeutka

SONY DSC

Psycholog, psychoterapeutka, pracująca z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi Ukończyła studia psychologiczne na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Odbyła czteroletnie szkolenie terapeutyczne w Instytucie Analizy Grupowej „Rasztów”, przygotowujące do prowadzenia psychoterapii analitycznej, zarówno w kontakcie indywidualnym, jak również w grupie.
Psychoterapia jest towarzyszeniem drugiej osobie w przeżywanych trudnościach i wspólną pracą nad tym, co uniemożliwia satysfakcjonujące funkcjonowanie w codzienności. Istotą procesu terapeutycznego jest relacja miedzy terapeutą pacjentem, umożliwiająca rozumienie i przeżywanie swoich konfliktów i problemów.
Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w dwóch poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkole podstawowej, przedszkolach i gabinecie terapeutycznym, gdzie prowadziła pomoc psychologiczną i psychoterapię indywidualną dzieci i młodzieży, jak również psychoterapię indywidualną osób dorosłych.
W Fundacji zajmuje się prowadzeniem psychoterapii indywidualnej i grupowej. W pracy z osobami dorosłymi pomaga w takich problemach jak: zaburzenia osobowości, trudności w związkach i relacjach z innymi, stany lękowe, stany po epizodach psychotycznych, zaburzenia obsesyjno-kompulsywne, depresja i stany depresyjne, żałoba po stracie bliskiej osoby, doświadczanie przemocy, współuzależnienie. Swoją pracę poddaje regularnej superwizji.

Prowadzi również pomoc psychologiczną i terapeutyczną wobec dzieci. Więcej na ten temat znajduje się w zakładce, dotyczącej psychoterapii dzieci.


Eliza Frankowska – Psycholog, Psychoterapeutka

DSC00930

Absolwentka SWPS (obecnie Uniwersytet SWPS) w Warszawie. Ukończyłam Społeczną Psychologię Kliniczną specjalizując się w psychoterapii i pomocy w sytuacjach kryzysowych oraz studia podyplomowe z zakresu psychoonkologii, a także szereg specjalistycznych szkoleń. Doświadczenie kliniczne zdobywałam na oddziale psychiatrycznym Szpitala Bródnowskiego. Mam doświadczenie w pracy z osobami po stracie, w żałobie. Przez kilka lat współpracowałam z Fundacją Nagle Sami.
Prowadzę terapię z osobami dorosłymi doświadczającymi trudności życiowych i emocjonalnych. Pracuję w nurcie integracyjnym – korzystam z różnych podejść terapeutycznych dobierając je w zależności od specyfiki problemów oraz potrzeb i możliwości osób zgłaszających się na terapię.
Umiejętności terapeutyczne doskonalę w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia, której program jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej.
Regularnie korzystam z superwizji.


Joanna Pińciurek  – Psycholog, Psychoterapeutka

AsiaUkończyła Psychologię na Uniwersytecie Śląskim, szkolenia m.in. prowadzone przez Stowarzyszenie Ad Vitam Dignam np. „Terapia i rehabilitacja w psychiatrii” Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując z osobami wykluczonymi społecznie w Stacjonarnym Ośrodku Reintegracji Społecznej oraz Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. NMP w Częstochowie na oddziale neurorehabilitacji. Odbyła również staż kliniczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale dziennym Kliniki Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania.
Pracuje w nurcie integracyjnym korzystając z różnych podejść teoretycznych. Prowadzi terapię z osobami dorosłymi w kryzysie, doświadczającymi lęku, obniżonego nastroju, trudności w relacjach z innymi, cierpiącymi z powodu niskiego poczucia własnej wartości. Umiejętności terapeutyczne doskonali w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii Instytutu Psychologii Zdrowia, której program jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne, Polskie Towarzystwo Psychologiczne i Polskie Stowarzyszenie Psychoterapii Integracyjnej. Swoja pracę poddaje stałej superwizji.


Justyna Matkowska – Psycholog, Psychoterapeuta

DSC08054Pracuje w nurcie humanistyczno – egzystencjalnym, skupiając się głownie na „tu i teraz” klienta, poszukując jednocześnie schematów ukształtowanych we wcześniejszych relacjach, a które utrudniają obecne funkcjonowanie.
Ukończyła Szkołę Wyższa Psychologii Społecznej na kierunku Społeczna Psychologia Kliniczna. Obecnie jest na IV roku czteroletniego szkolenia psychoterapeutycznego w Szkole Psychoterapii Ośrodka Edukacji i Pomocy Psychologicznej INTRA, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Uczestniczyła również w szkoleniu skierowanym na pomoc osobom uzależnionym i ich rodzinom, oraz w kursie Psychologii Zorientowanej na Proces. Doświadczenie zawodowe zdobywał m.in. w klinikach psychiatrycznych oraz poradniach leczenia uzależnień. Poza prywatną praktyką pracuje w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
W psychoterapii najważniejszy jest dla niej kontakt z drugim człowiekiem, oparty na szacunku, akceptacji i empatii. Kontakt oparty na słyszeniu i widzeniu drugiej osoby z całym jej doświadczeniem. Poprzez bycie w takiej relacji, człowiek ma szansę spotkać się sam ze sobą, otworzyć się na własne doświadczenia i dzięki temu poprawić relację z sobą samym, bliskimi jak i otaczającym go światem. Styl pracy stara się dostosować do potrzeb i możliwości klienta.
Prowadzi psychoterapię indywidualną oraz grupową osób dorosłych, które doświadczyły uzależnienia rodziców (DDA), przedwczesnej straty, choroby, traumy związanej z nadużyciem i wykorzystaniem. Wspiera osoby pozostające w trudnych relacjach z partnerem, wspiera osoby dotknięte kryzysem życiowym, żałobą , chorobą, depresją ,obniżonym nastrojem, brakiem sensu, trudnymi relacjami w pracy, zachowaniami ryzykownymi. Pomaga rodzicom, którzy mają trudności w porozumieniu z nastoletnimi dziećmi, doświadczają samotnego rodzicielstwa.


Katarzyna Sass-Stańczak – Psycholog, Terapeutka

26133077_1717469731637908_154823245_oPsycholog z doświadczeniem w pracy z osobami chorującymi psychicznie oraz ich bliskimi, seniorami, młodzieżą i młodymi dorosłymi. Uczestniczyła w rozlicznych warsztatach oraz szkoleniach, m.in. kursie I Stopnia w Racjonalnej Terapii Zachowania oraz szkoleniu „Praca z osobami chorującymi psychicznie w środowisku”. Aktualnie zdobywa wykształcenie psychoterapeutyczne w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej INTRA, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne.
Była współzałożycielką oraz członkiem Rady Programowej Porozumienia Na Rzecz Wspierania Osób Chorujących Psychicznie. Inicjowała oraz realizowała rozliczne działania o charakterze integrującym oraz destygmatyzujacym osoby doświadczające kryzysów psychicznych.
Swój warsztat pracy rozwijała na Oddziale Dziennym Instytutu Psychiatrii i Neurologii, w Ośrodku Interwencji Kryzysowej, Warsztatach Terapii Zajęciowej, Ośrodku Wsparcia i Klubie Pacjenta Bródnowskiego Stowarzyszenia Przyjaciół i Rodzin Osób z Zaburzeniami Psychicznymi „POMOST”. Współpracowała także ze Stowarzyszeniem Rodzin i Przyjaciół Osób z Zaburzeniami Psychicznymi Integracja, w którym prowadziła autorskie zajęcia dla osób doświadczających problemów natury psychicznej, a także z Fundacją Nasza Sprawa. Obecnie współpracuje z Fundacją Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM, gdzie współprowadzi grupy terapeutyczne.
Z zamiłowania jest także dydaktykiem i z wielką przyjemnością dzieli się posiadaną wiedzą i doświadczeniem, a działania edukacyjne stanowią znaczącą część jej dorobku zawodowego. Realizowała rozliczne warsztaty oraz szkolenia dotyczące takich tematów jak radzenie sobie ze stresem, wypalenie zawodowe, stygmatyzacja, przeciwdziałanie przemocy itp. Pracowała także na stanowisku Asystenta w Instytucie Psychologii Stosowanej Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej.


Dorota Wojciechowska – Psycholog, Psychodietetyk

moje zdjęcie

Ukończyłam studia magisterskie na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS na wydziale psychologii klinicznej z modułem specjalizacyjnym terapii poznawczo-behawioralnej oraz studia podyplomowe z zakresu Psychodietetyki na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS. Ukończyłam także Wydział Zarządzania i Marketingu w Szkole Głównej Handlowej.
Obecnie warsztat swojej pracy rozwijam i doskonalę w trakcie czteroletniego szkolenia terapeutycznego Psychoterapii Systemowej Indywidualnej i Rodzinnej organizowanym przez Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej w Poznaniu atestowane przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne.
Odbyłam szereg szkoleń i staży z zakresu psychoterapii, między innymi: pięciomiesięczny staż psychoterapeutyczny w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Oddziale Całodobowym Kliniki Leczenia Nerwic, Zaburzeń Osobowości i Zaburzeń Odżywiania w Warszawie w zakresie pracy z osobami z zaburzeniami odżywiania i zaburzeniami osobowości, dwumiesięczny staż psychoterapeutyczny w Ośrodku Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie, praktyki kliniczne w II Klinice Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Ukończyłam także certyfikowane szkolenia dotyczące Klinicznej Diagnozy Wstępnej oraz Dialogu Motywującego przy Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju Uniwersytetu SWPS. Jestem uczestniczką konferencji, seminariów superwizyjnych, paneli edukacyjno-metodycznych dotyczących przeciwdziałania przemocy, edukacji seksualnej dzieci i młodzieży, pracy z dzieckiem i rodziną organizowanych między innymi przez Centrum Zdrowia Dziecka, Fundację Pedagogium, Uniwersytet SWPS. Posiadam kilkuletnią praktykę zawodową w pracy psychologicznej z dziećmi i młodzieżą, dorosłymi w zakresie psychoedukacji, psychoprofilaktyki uzależnień, osłabiania zachowań agresywnych, umiejętności społecznych, przeciwdziałania przemocy, a także w pracy z grupami rodziców i kadrą pedagogiczną w zakresie wzmacniania kompetencji rodzicielskich oraz wsparcia psychologicznego dla nauczycieli. Zawodowo jestem związana z Ośrodkiem Terapii Uzależnień przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie gdzie pracuje z osobami uzależnionymi od substancji psychoaktywnych w kontekście promocji zdrowia, wpływu żywienia na psychikę, zaburzeń odżywiania, zmiany nieprawidłowych nawyków żywieniowych a także funkcjonowania rodziny w ujęciu systemowym. Jestem członkiem nadzwyczajnym Wielkopolskiego Towarzystwa Terapii Systemowej. W Fundacji Razem współprowadzę grupy osób DDA i DDD oraz zajęcia z zakresu promocji zdrowia.
Zapraszam osoby zainteresowane trwałą zmianą nieprawidłowych nawyków żywieniowych, zmagające się z problemem uzależnienia od jedzenia, kompulsywnego objadania się a także zainteresowane bezpiecznym i długotrwałym zredukowaniem wagi.


Sylwia Krukowska – Psycholog, Psychoterapeuta

sylwia kAbsolwentka studiów magisterskich na kierunku psychologia (specjalność psychologia kliniczna i osobowości) na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Psychoterapeuta – zdobywa kwalifikacje w ramach czteroletniej szkoły psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychodynamicznej. Pracuje pod regularną superwizją, kierując się najwyższymi standardami etycznymi zawodu psychologa. W pracy psychoterapeutycznej wykorzystuje paradygmat psychodynamiczny.
Doświadczenie zawodowe zdobywała w Oddziale Psychiatrycznym Całodobowym oraz Dziennym Szpitala Bielańskiego, Oddziale Psychiatrycznym Dziennym Szpitala Wolskiego, gdzie współprowadziła grupę psychoterapeutyczną dla pacjentów po doświadczeniu psychozy. Zdobywała doświadczenia w zakresie pracy środowiskowej z osobami chorującymi psychicznie , współpracując z warszawskimi Środowiskowymi Domami Samopomocy typu „A” na Ochocie oraz Żoliborzu. Posiada także doświadczenie w pracy z osobami z niepełnosprawnością i ich rodzinami. Systematycznie poszerza swoją wiedzę, uczestnicząc w szkoleniach i konferencjach naukowych.


Diana Wyrębek Walters – Koordynator projektów miejskich

dianaStudentka Międzywydziałowych Studiów Matematyczno-Przyrodniczych (MISMaP) Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Psychologia. Posiada doświadczenie w pracy z osobami 60+ dotyczące wspierania oraz aktywizacji, zdobyte w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM. Będąc zatrudniona w Fundacji wielokrotnie organizowała inicjatywy integracyjne, edukacyjne i pomocowe dla grup zagrożonych wykluczeniem społecznym. Posiada również doświadczenie w prowadzeniu warsztatów psychologicznych zdobyte m.in na Ogólnopolskiej Konferencji Studenckich Kół Naukowych Psychiatrii oraz Psychiatrii Dzieci i Młodzieży “Po drugiej stronie lustra”, w warszawskich szkołach podstawowych oraz w Fundacji. Odbyła staże zawodowe, podczas których współprowadziła grupy terapeutyczne dzieci 12-15 lat, grupę terapeutyczną dla osób niepełnosprawnych intelektualnie oraz należała do zespołu reflektującego w terapii rodzin w Poradni Specjalistycznej Młodzieżowego Ośrodka Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie. Studiuje również Metody Ilościowe w Ekonomii i Systemy Informacyjne w Szkole Głównej Handlowej.


 Agnieszka Tomczak – Specjalista ds. promocji, marketingu i obsługi beneficjentów, Koordynator projektów

1292816_543145909089681_1216023712_oSkończyła studia humanistyczne oraz zdobyła wykształcenie w kierunku księgowości. Odkąd pamięta zawsze chciała pomagać słabszym i potrzebującym, w czym spełnia się podczas spotkań wolontariackich w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM. Umiejętności koordynatora do spraw organizacji zdobyła podczas pracy w Fundacji gdzie włączyła się w działania przy projekcie FIO Interakcje Teatralne. Pomagała także przy sprawach organizacyjnych i zadaniach koordynatora projektu, z którym współpracowała podczas projektu Akademia Bezpiecznego Seniora, gdzie zaangażowała się w inicjatywę skierowaną do osób starszych i niepełnosprawnych. Pełniła także funkcję koordynatora plastycznego, gdzie zajmowała się tworzeniem dekoracji do przedstawienia świątecznego, w którym udział wzięły grupy ludzi wykluczonych społecznie. Obecnie jest odpowiedzialna za marketing i promocję, a także obsługę klientów.