Szkolenia, staże, praktyki, trening interpersonalny

TRWA NOWY NABÓR NA PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW I ABSOLWENTÓW PSYCHOLOGII

staż marzec2018

 

Dla kogo:

Staż jest skierowany do absolwentów i studentów psychologii, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Cel praktyk:

Zdobycie doświadczenia z zakresu działań psychologicznych prowadzonych grupowo i indywidualnie dla podopiecznych Fundacji pod okiem doświadczonych psychologów i psychoterapeutów. Zapoznanie się ze specyfiką pracy organizacji pozarządowej itp.

Program praktyk:

Na program praktyk składa się 100 godzin obejmujących:

– udział w projektach, prowadzonych przez Fundację (grupy wsparcia, aktywizacja społeczna, psychoedukacja, profilaktyka, poradnictwo),
– regularne spotkania z opiekunem grupy stażowej, przygotowujące do podjęcia samodzielnych działań, uwzględniających gotowość i profil danej osoby (np. konsultacje indywidualne, prowadzenie warsztatu umiejętności psychologicznych, realizacja form wsparcia w istniejących grupach)
– treningi rozwijające warsztat pracy psychologa praktyka
– superwizje grupowe
– praca w grupach roboczych nad wspólnym projektem dedykowanym danej grupie, przeprowadzenie wybranej formy działań i omówienie
– tworzenie sprawozdań i konsultowanie ich z opiekunem stażu oraz superwizorem.

Ponadto w programie praktyk zawarte są elementy terapeutycznej pracy własnej stażystów w postaci treningów grupowych, które pozwalają rozpoznać i doskonalić własne predyspozycje do pracy z ludźmi.

– Udział w szkoleniu z umiejętności terapeutycznych.
– Grupowy trening osobisty

Dodatkowo istnieje możliwość dobrowolnego udziału w Treningu interpersonalnym 20 godzinnym przygotowującym do pracy w zawodzie psychologa dodatkowa odpłatność w wysokości 300 zł

KOSZT 100 GODZIN PRAKTYK: 400 zł

ROZPOCZĘCIE PRAKTYK: marzec – kwiecień 2018

W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Staż będzie poprzedzony rozmową wstępną. Grupę stażową poprowadzą psycholog, psychoterapeuta: Kamila Sitkowska i Tomasz Rejent.

Zgłoszenia oraz pytania dotyczące praktyk udzielane są pod numerem tel. 733 563 311 lub pisząc na adres twojpsycholog2@nullgmail.com

 ZAPRASZAMY :)

 


Trening Intrapsychiczny

 Trwa nabór na dwudniowy Trening Intrapsychiczny

Trening intrapsychiczny przeznaczony jest dla osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie, swoje uczucia, mechanizmy funkcjonowania w relacjach. Chcą efektywniej  wykorzystywać swoje predyspozycje, jak również przezwyciężać wewnętrzne ograniczenia i poznać swoje możliwości.

Trening ma na celu zwiększenie samoświadomości i samoakceptacji. Pozwoli na spojrzenie w głąb siebie, a w konsekwencji efektywniejsze tworzenie relacji z innymi ludźmi.

Kiedy: 6-7 październik 2017
Godziny: 9.00-19.00
Koszt: 400 zł
Prowadzący: Tomasz Rejent i Magdalena Krawiarz
Gdzie: siedziba fundacji tj. ul. Smolna 13 (IV piętro) lok. 405, Warszawa

Zapisy telefoniczne: 733 563 311 i mailowe: twojpsycholog2@nullgmail.com

 


ROZPOCZYNAMY NOWY NABÓR NA JESIENNĄ EDYCJĘ PRAKTYK ZAWODOWYCH DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII

STaz dla studentow i absolwentow psychologii

Dla kogo:

Staż jest skierowany do absolwentów i studentów psychologii, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą kliniczną w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Cel praktyk:

Poznanie podstaw teoretycznych niezbędnych do pracy w zawodzie psychologa. Zapoznanie się ze specyfiką prowadzenia psychoterapii, zajęć psychoedukacyjnych dla podopiecznych fundacji. Zapoznanie się ze specyfiką pracy organizacji pozarządowej, pisanie projektów terapeutycznych itp.

Program praktyk:

– Zapoznanie się z dokumentacją i specyfiką pracy w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (misja, cel, statut, projekty terapeutyczne).
– Udział w przynajmniej dwóch warsztatach edukacyjnych na temat profilaktyki i diagnozy chorób otępiennych
– Obserwacja procesu grupy wsparcia dla osób 60+
– Szkolenie z obsługi telefonu zaufania
– Możliwość ewentualnego przeprowadzenia konsultacji psychologicznej dla seniorów
– Możliwość przeprowadzenia szkoleń z np. z asertywności
– Aktywny udział w projektach przeprowadzanych przez fundację współfinansowanych przez m.st. Warszawa.
– Zapoznanie się ze specyfiką projektów
– Obserwacja warsztatów profilaktycznych
– Wypełnienie dokumentacji i podsumowanie praktyk z opiekunem praktyk.
– Napisanie sprawozdań z odbytych warsztatów.

Ponadto w programie praktyk zawarte są elementy terapeutycznej pracy własnej stażystów w postaci treningów grupowych, które pozwalają rozpoznać i doskonalić własne predyspozycje do pracy z ludźmi.

– Udział w 8-godzinnym szkoleniu z umiejętności terapeutycznych.
– Grupowy trening osobisty

Dodatkowo istnieje możliwość dobrowolnego udziału w Treningu interpersonalnym 20 godzinnym przygotowującym do pracy w zawodzie psychologa dodatkowa odpłatność w wysokości 300 zł

KOSZT 100 GODZIN PRAKTYK: 400 zł

ROZPOCZĘCIE PRAKTYK: wrzesień – grudzień 2017

W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Staż będzie poprzedzony rozmową wstępną z prowadzącym praktyki – psychologiem, psychoterapeutą, Tomaszem Rejentem.

Zgłoszenia oraz pytania dotyczące praktyk udzielane są pod numerem tel. 733 563 311 lub pisząc na adres twojpsycholog2@nullgmail.com

ZAPRASZAMY :)


 

Praktyki zawodowe dla studentów psychologii (1)

Dla kogo:

Staż jest skierowany do absolwentów i studentów psychologii, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą kliniczną w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Cel praktyk:

Poznanie podstaw teoretycznych niezbędnych do pracy w zawodzie psychologa. Zapoznanie się ze specyfiką prowadzenia psychoterapii, zajęć psychoedukacyjnych dla podopiecznych fundacji. Zapoznanie się ze specyfiką pracy organizacji pozarządowej, pisanie projektów terapeutycznych itp.

Program praktyk:

– Zapoznanie się z dokumentacją i specyfiką pracy w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (misja, cel, statut, projekty terapeutyczne).

– Udział w co najmniej 3-ch konsultacjach psychologicznych i przedyskutowanie wniosków z psychologiem prowadzącym.

– Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej.

– Stworzenie planu terapii dla pacjentów obecnie prowadzonych w Fundacji.

– Aktywny udział w zebraniach zespołu.

– Wypełnienie dokumentacji i podsumowanie praktyk z opiekunem praktyk.

– Współprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych zarówno w Fundacji jak i w instytucjach, z którymi Fundacja współpracuje – udział w minimum 2-ch warsztatach jako współprowadzący.

– Napisanie sprawozdań z odbytych warsztatów.

– Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla seniorów i niepełnosprawnych.

Ponadto w programie praktyk zawarte są elementy terapeutycznej pracy własnej stażystów w postaci treningów grupowych, które pozwalają rozpoznać i doskonalić własne predyspozycje do pracy z ludźmi.

– Udział w 8-godzinnym szkoleniu z umiejętności terapeutycznych.
– Grupowy trening osobisty

Dodatkowo istnieje możliwość dobrowolnego udziału w Treningu interpersonalnym 20 godzinnym przygotowującym do pracy w zawodzie psychologa dodatkowa odpłatność w wysokości 300 zł

KOSZT 100 GODZIN PRAKTYK: 400 zł

ROZPOCZĘCIE PRAKTYK: wrzesień – listopad 2017

W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Staż będzie poprzedzony rozmową wstępną z prowadzącym praktyki – psychologiem, psychoterapeutą, Tomaszem Rejentem.

Zgłoszenia oraz pytania dotyczące praktyk udzielane są pod numerem tel. 733 563 311 lub pisząc na adres twojpsycholog2@nullgmail.com

ZAPRASZAMY :)


SZKOLENIA AKTUALNIE TRWAJĄCE LUB ZAKOŃCZONE


 

 

warsztaty praca w grupie

Przypominamy o Piątkowych warsztatach!
Zapisy pod numerem telefonu – 733-563-311.

W ramach Akademii Profesjonalnego Wolontariusza zapraszamy na bezpłatny warsztat – Zasady efektywnej współpracy w grupie.
Spotkanie odbędzie w piątek 9.06 w godzinach 10-13 w siedzibie fundacji tj. ul. Smolna 13 (IV pięto) lok 405.


 

Add subtitle text (2)

Trwają zapisy na trening interpersonalny

Trening przeznaczony jest dla osób chcących zwiększyć świadomość siebie: własnych zachowań i uczuć w relacji z innymi ludźmi oraz chcących nauczyć się efektywniejszych form kontaktu. Trening jest intensywnym a przede wszystkim dynamicznym doświadczeniem grupowym program zawsze dostosowujemy do potrzeb i odczuć danej grupy. W trakcie procesu uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, doświadczając swoich sposobów reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Wszystko to w oparciu o doświadczenia powstające w pracy małej grupy (8-12 osób), w której uczestnicy wcześniej się nie znali.

Trening interpersonalny opiera się na procesach grupowych, które mają służyć:
dowiedzeniu się jak postrzegają nas inni ludzie,
zrozumieniu swoich reakcji na zachowania innych,
poznaniu sposobu w jaki sposób i dlaczego wchodzimy w relacje z różnymi osobami,
nauczeniu się wyrażać emocje.

Trening poprowadzi Tomasz Rejent psycholog, psychoterapeuta, trener.
Czas trwania: 12-13 maja 2017 w godz.:

- Piątek 10-20,

- Sobota 10-20

z przerwą godziną na obiad (we własnym zakresie)
Całkowity koszt treningu: 400 zł

Miejsce: Siedziba Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM- Aleje Jerozolimskie 6 lokal 402, Warszawa

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Dokonać zgłoszenia można zarówno telefonicznie jak i mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com

 


trening marzec

Trwają zapisy na trening interpersonalny

Trening przeznaczony jest dla osób chcących zwiększyć świadomość siebie: własnych zachowań i uczuć w relacji z innymi ludźmi oraz chcących nauczyć się efektywniejszych form kontaktu. Trening jest intensywnym a przede wszystkim dynamicznym doświadczeniem grupowym program zawsze dostosowujemy do potrzeb i odczuć danej grupy. W trakcie procesu uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, doświadczając swoich sposobów reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Wszystko to w oparciu o doświadczenia powstające w pracy małej grupy (8-12 osób), w której uczestnicy wcześniej się nie znali.

Trening interpersonalny opiera się na procesach grupowych, które mają służyć:
dowiedzeniu się jak postrzegają nas inni ludzie,
zrozumieniu swoich reakcji na zachowania innych,
poznaniu sposobu w jaki sposób i dlaczego wchodzimy w relacje z różnymi osobami,
nauczeniu się wyrażać emocje.

Trening poprowadzi Tomasz Rejent psycholog, psychoterapeuta, trener.
Czas trwania: 17-19 marzec 2017 w godz.:

- Piątek  15-20,

- Sobota 10-19,

- Niedziela 11-16

z przerwą godziną na obiad (we własnym zakresie)
Całkowity koszt treningu: 400 zł

Miejsce: Siedziba Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM- Aleje Jerozolimskie 6 lokal 402, Warszawa

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Dokonać zgłoszenia można zarówno telefonicznie jak i mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com


Praktyki zawodowe dla studentów i absolwentów psychologii

NOWY NABÓR NA PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII

 (praktyki dla studentów, staż dla studentów, płatne praktyki studenckie, praktyki absolwenckie, praktyki dla studentów psychologii, praktyki staże studenckie, praktyki studenckie psychologia, praktyki studenckie płatne, staże i praktyki dla studentów, praktyki dla psychologa, praktyki psychologiczne, praktyki swps, praktyki zawodowe dla absolwentów, staż dla psychologa, staż psycholog warszawa, staż psychologia, staż dla studentów psychologii) Praktyki zawodowe dla studentów psychologii


 

staz-styczen

Dla kogo:

Staż jest skierowany do absolwentów i studentów psychologii, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą kliniczną w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Cel praktyk:

Poznanie podstaw teoretycznych niezbędnych do pracy w zawodzie psychologa. Zapoznanie się ze specyfiką prowadzenia psychoterapii, zajęć psychoedukacyjnych dla podopiecznych fundacji. Zapoznanie się ze specyfiką pracy organizacji pozarządowej, pisanie projektów terapeutycznych itp.

Program praktyk:

– Zapoznanie się z dokumentacją i specyfiką pracy w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (misja, cel, statut, projekty terapeutyczne).

– Udział w co najmniej 3-ch konsultacjach psychologicznych i przedyskutowanie wniosków z psychologiem prowadzącym.

– Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej.

– Stworzenie planu terapii dla pacjentów obecnie prowadzonych w Fundacji.

– Aktywny udział w zebraniach zespołu.

– Wypełnienie dokumentacji i podsumowanie praktyk z opiekunem praktyk.

– Współprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych zarówno w Fundacji jak i w instytucjach, z którymi Fundacja współpracuje – udział w minimum 2-ch warsztatach jako współprowadzący.

– Napisanie sprawozdań z odbytych warsztatów.

– Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla seniorów i niepełnosprawnych.

Ponadto w programie praktyk zawarte są elementy terapeutycznej pracy własnej stażystów w postaci treningów grupowych, które pozwalają rozpoznać i doskonalić własne predyspozycje do pracy z ludźmi.

– Udział w 8-godzinnym szkoleniu z umiejętności terapeutycznych.

– Grupowy trening osobisty

Dodatkowo istnieje możliwość dobrowolnego udziału w Treningu interpersonalnym 20 godzinnym przygotowującym do pracy w zawodzie psychologa dodatkowa odpłatność w wysokości 300 zł

KOSZT 100 GODZIN PRAKTYK: 400 zł

ROZPOCZĘCIE PRAKTYK: GRUDZIEŃ 2016/ STYCZEŃ 2017

W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Staż będzie poprzedzony rozmową wstępną z prowadzącym praktyki – psychologiem, psychoterapeutą,  Tomaszem Rejentem.

Zgłoszenia oraz pytania dotyczące praktyk udzielane są pod numerem tel. 733 563 311 lub pisząc na adres twojpsycholog2@nullgmail.com

ZAPRASZAMY :)

 (praktyki dla studentów, staż dla studentów, płatne praktyki studenckie, praktyki absolwenckie, praktyki dla studentów psychologii, praktyki staże studenckie, praktyki studenckie psychologia, praktyki studenckie płatne, staże i praktyki dla studentów, praktyki dla psychologa, praktyki psychologiczne, praktyki swps, praktyki zawodowe dla absolwentów, staż dla psychologa, staż psycholog warszawa, staż psychologia, staż dla studentów psychologii) 

staż maj

NOWY NABÓR NA, OSTATNIE PRZED WAKACJAMI, PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII

Dla kogo:
Staż jest skierowany do absolwentów i studentów psychologii, którzy swoją przyszłość wiążą z pracą kliniczną w obszarze szeroko rozumianej pomocy psychologicznej.

Cel praktyk:
Poznanie podstaw teoretycznych niezbędnych do pracy w zawodzie psychologa. Zapoznanie się ze specyfiką prowadzenia psychoterapii, zajęć psychoedukacyjnych dla podopiecznych fundacji. Zapoznanie się ze specyfiką pracy organizacji pozarządowej, pisanie projektów terapeutycznych itp.

Program praktyk:
– Zapoznanie się z dokumentacją i specyfiką pracy w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (misja, cel, statut, projekty terapeutyczne).
– Udział w co najmniej 3-ch konsultacjach psychologicznych i przedyskutowanie wniosków z psychologiem prowadzącym.
– Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej.
– Stworzenie planu terapii dla pacjentów obecnie prowadzonych w Fundacji.
– Aktywny udział w zebraniach zespołu.
– Wypełnienie dokumentacji i podsumowanie praktyk z opiekunem praktyk.
– Współprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych zarówno w Fundacji jak i w instytucjach, z którymi Fundacja współpracuje – udział w minimum 2-ch warsztatach jako współprowadzący.
– Napisanie sprawozdań z odbytych warsztatów.
– Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla seniorów i niepełnosprawnych.

Ponadto w programie praktyk zawarte są elementy terapeutycznej pracy własnej stażystów w postaci treningów grupowych, które pozwalają rozpoznać i doskonalić własne predyspozycje do pracy z ludźmi.

– Udział w 8-godzinnym szkoleniu z umiejętności terapeutycznych.
– Grupowy trening osobisty

Dodatkowo istnieje możliwość dobrowolnego udziału w Treningu interpersonalnym 20 godzinnym przygotowującym do pracy w zawodzie psychologa dodatkowa odpłatność w wysokości 300 zł

KOSZT 100 GODZIN PRAKTYK: 400 zł
ROZPOCZĘCIE PRAKTYK: MAJ 2016

W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Staż będzie poprzedzony rozmową wstępną z prowadzącym praktyki – psychologiem, terapeutą, seksuologiem Tomaszem Rejentem.

Zgłoszenia oraz pytania dotyczące praktyk udzielane są pod numerem tel. 733 563 311 lub pisząc na adres twojpsycholog2@nullgmail.com ZAPRASZAMY


 

praktyki marzec

NOWY NABÓR NA PRAKTYKI ZAWODOWE DLA STUDENTÓW PSYCHOLOGII

Cel praktyk:
Zapoznanie się z praktycznymi aspektem pracy w zawodzie psychologa. Poznanie specyfiki prowadzenia psychoterapii, zajęć psychoedukacyjnych dla podopiecznych fundacji. Zapoznanie się ze specyfiką pracy organizacji pozarządowej, pisanie projektów terapeutycznych itp.

Program praktyk:
– Zapoznanie się z dokumentacją i specyfiką pracy w Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM (misja, cel, statut, projekty terapeutyczne).
– Współprowadzenie warsztatów psychoedukacyjnych zarówno w Fundacji jak i w instytucjach, z którymi Fundacja współpracuje – udział w minimum 2-ch warsztatach jako współprowadzący.
– Napisanie sprawozdań z odbytych warsztatów.
– Udział w co najmniej 3-ch konsultacjach psychologicznych i przedyskutowanie wniosków z psychologiem prowadzącym.
– Przeprowadzenie diagnozy psychologicznej.
– Stworzenie planu terapii dla pacjentów obecnie prowadzonych w Fundacji.
– Aktywny udział w zebraniach zespołu.
– Przeprowadzenie warsztatów integracyjnych dla seniorów i niepełnosprawnych .
– Wypełnienie dokumentacji i podsumowanie praktyk z opiekunem praktyk.
– Udział w 8-godzinnym szkoleniu z umiejętności terapeutycznych.
Dodatkowo istnieje możliwość dobrowolnego udziału w Treningu interpersonalnym 20 godzinnym przygotowującym do pracy w zawodzie psychologa dodatkowa odpłatność w wysokości 150 zł

KOSZT 100 GODZIN PRAKTYK: 400 zł
ROZPOCZĘCIE PRAKTYK: MARZEC 2016

W związku z dużym zainteresowaniem informujemy, że liczba miejsc jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń

Zgłoszenia oraz pytania dotyczące praktyk udzielane są pod numerem tel. 733 563 311 lub pisząc na adres twojpsycholog2@nullgmail.com ZAPRASZAMY :-)


 

Plakat2

Świadomość jedzenia – Cykl warsztatów z psychodietetyki

6 x 6 h

Cena za warsztat 130 zł (700 zł za cały cykl)

Liczba uczestników: 12-20

 

DLA KOGO:

Warsztaty skierowane są do wszystkich osób zainteresowanych tematyką odchudzania i zdrowego odżywiania, przede wszystkim dla osób które zastanawiają się nad rozpoczęciem diety lub zmianą sposobu odżywiania lub podjęły już jakieś działania w tym celu. Zapraszamy do udziału osoby, które chcą zwiększyć swoją wiedzę na temat mechanizmów leżących u podstaw tego co i w jaki sposób jemy oraz zyskać rzeczywisty wpływ na swoją wagę i sposób odżywiania.

1. Jem mniej, ważę więcej… O co chodzi?! Czyli o nietrwałych efektach diet

 

Diety uczą nas ile kalorii mniej mamy zjadać, na jaką ilość węglowodanów, tłuszczów czy białek możemy sobie pozwolić by chudnąć i być szczęśliwymi. Obiecują spektakularne efekty kosztem mniejszych bądź większych wyrzeczeń. Tydzień, miesiąc, pół roku i jeśli wszystko pójdzie dobrze – witaj Nowy lub Nowa Ty! Na pewno słyszeliście o koleżance koleżanki, której się udało – przeszła na dietę 5 lat temu i nadal wygląda niczym modelka z wybiegu w Mediolanie. Niektórym z Nas także się udaje – zrzucamy 5, 10, 15 kilogramów. Gratulacje, pozbyliśmy się niechcianego bagażu! Jesteśmy super silni i wytrwali (i lżejsi)! Ale na jak długo?

Jeśli nie wiecie, na czym polega efekt jo-jo i nigdy go na sobie nie doświadczyliście – gratulacje, jesteś wśród nielicznych szczęśliwców (i mamy nadzieję, że tak pozostanie!). Jeśli jednak, tak jak większość osób stosujących diety, chudniesz tylko po to, by po kilku tygodniach (lub jeśli masz szczęście – miesiącach) odzyskać stracone kilogramy – ten warsztat jest właśnie dla Ciebie!

Podczas warsztatu dowiesz się dlaczego diety nie mają prawa zadziałać i co z tym wspólnego ma Neandertalczyk. Nauczysz się patrzeć na swój sposób jedzenia z różnych perspektyw. Będziesz w stanie samodzielnie i racjonalnie ocenić czy dana dieta ma szansę przynieść trwałe efekty.

2. Myśli na wagę – zdrowe odżywianie zaczyna się w Twojej głowie

Radzenie sobie z nadprogramowymi kilogramami nie polega na toczeniu codziennych bitew i starć ze sobą, z reklamą czekolady, mijaną w drodze do pracy cukiernią czy przyjaciółmi, chcącymi zjeść wspólnie kolację. W każdym razie nie musi na tym polegać. Nie musisz myśleć jedynie w czarnych barwach. Tematyka pozytywnego nastawienia do jedzenia przejawia się jako jeden z kluczowych elementów w zmianie sposobu odżywiania. Ale czy chodzi tu o samo nastawienie?

Podczas warsztatu skupimy się na wpływie myśli na stosunek do jedzenia. Dowiesz się, jak Twoje myśli wpływają na Twoją wagę i dlaczego czasami ten wpływ jest inny niż Ci się wydaje. Nauczysz się dostrzegać związki między swoimi myślami a tym ile i jak jesz. Zdobędziesz wiedzę i umiejętności, które pozwolą Ci identyfikować te przekonania, które przeszkadzają Ci w prowadzeniu zdrowego trybu życia. Emocje nie pojawiają się samoistnie, tak samo jak ręka nie porusza się sama w kierunku jedzenia – wszystko rozpoczyna się od myśli rodzących się w głowie.

3. Emocje które wołają jeść. Jak dostrzec różnicę między głodem emocjonalnym a fizjologicznym?

Każdy z nas ma takie dni, kiedy nic nie dzieje się tak jak powinno. Dziecko rano obudziło się z temperaturą, spóźniliśmy się z wysłaniem ważnego e- maila do szefa a na domiar złego w drodze do pracy ochlapał nas samochód…

Właśnie w takie dni sięgamy po pocieszacze – ciastka, czekoladowy tort, lody z bitą śmietaną… Bo cóż lepiej ukoi nasze rozchwiane serca niż rozkoszna mieszanina cukrów i tłuszczy okraszona endorfinami?

Z pewnością nasze nadprogramowe kilogramy biorą się z nadmiaru kalorii i zbyt małej ilości ruchu. Jednakże to tylko czubek góry lodowej. Jakie przyczyny stoją za tym, że nasz bilans energetyczny jest regularnie dodatni? Dlaczego jemy, nawet gdy nie jesteśmy głodni? Dlaczego niektórzy z nas głodni są ZAWSZE? Skąd się biorą zachcianki i dlaczego tak ciężko tym małym pokusom nie ulegać?

Jeśli chcesz poznać odpowiedzi na te i inne pytania dotyczące głodu fizjologicznego i głodu emocjonalnego oraz tego jak je od siebie odróżnić – zapraszamy na warsztat „Emocje które wołają jeść”.

Nauczysz się na nim, jak odróżnić te dwa rodzaje głodu. Dowiesz się dlaczego i co zajadamy. Warsztat będzie dla Ciebie okazją do lepszego poznania siebie, swoich przekonań i potrzeb.

4. Jak smakuje potrzeba miłości? Kiedy jedzenie zastępuje nam inne aspekty życia

Podstawę hierarchii naszych potrzeb stanowią potrzeby fizjologiczne takie jak sen, pragnienie czy seks. Także zaspokajanie głodu anglezy do tych najbardziej bazowych potrzeb. Czy jednak rzeczywiście jemy tylko wtedy, gdy nasz żołądek burczy, dopominając się jedzenia? Czy jedynie uczucie ssania nieco poniżej mostka motywuje nas do sięgania po chrupiącą, świeżą kajzerkę z szynką i pomidorem?

Gdy się nad tym zastanowimy możemy dostrzec, że nie tylko głód popycha nasze dłonie w kierunku patery ze słodyczami czy kolejnemu kawałkowi kurczaka… Jemy w bardzo różnych sytuacjach. Gdy jest nam smutno. Gdy przyjaciółka nie może przyjechać na umówiony, babski wieczór. Gdy jesteśmy źli, że szef nie docenia naszych starań. Gdy znajdujemy się w nowej sytuacji, która wywołuje w nas napięcie i obawy. Jemy nawet wtedy, gdy po prostu nudzimy się przed telewizorem.

Dlaczego to robimy? Czy rzeczywiście potrzebujemy tyle jedzenia? Jeśli tak, to czemu jedzenie odkłada się w biodrach czy brzuchu, zamiast spalać się według potrzeb organizmu?

Znalezienie odpowiedzi na te pytania nie jest wbrew pozorom trudne: wystarczy zastanowić się czego faktycznie potrzebujemy w życiu i czego brak próbujemy zastąpić jedzeniem.

Podczas warsztatu przybliżymy hierarchię potrzeb wg. Maslowa oraz omówimy które z nich najczęściej zastępowane są przez czynność pochłaniania pokarmu. Uczestnicy warsztatu będą mogli przyjrzeć się swoim własnym potrzebom, które realizują przy pomocy jedzenia.

5. Jak sobie pomóc, czyli psychologiczne triki dla zmieniających nawyki

Przeciętny człowiek podejmuje w ciągu dnia około 200 decyzji dotyczących jedzenia (wg badań Briana Wansinka, wybitnego psychologa żywienia). Dużo, prawda? Prawdopodobnie nigdy byście nie powiedzieli, że podejmujecie ich aż tyle. Czy wszystkie te decyzje są w pełni przemyślane? Zdecydowanie nie – nasze mózgi mają ważniejsze zajęcia niż koncentrowanie się na tym, co w danej chwili wkładamy do ust.

Jesteśmy podatni na rozmaite złudzenia i sztuczki, które sprawiają, że jemy więcej niż nam się wydaje. Niestety, ale to co dziś zjesz i w jakiej ilości zależy nie tylko od Ciebie, ale także od tego wszystkiego co cię otacza. Tysiące przebadanych osób i setki badań naukowych nie kłamią. Na to, ile zjemy ma wpływ to, co się dzieje dookoła, opakowania, nazwy i liczby, kształty i zapachy, używana zastawa, a także ludzie obok nas.

To pocieszające, że prawie każdy z nas nabiera się na miłe oświetlenie, ładne opakowania, oszczędność wielkiej porcji. Na szczęście, możemy sobie z tym radzić i zmienić beztroskie jedzenie w świadome jedzenie!

Podczas warsztatu poznasz potwierdzone badaniami metody umożliwiające bardziej świadome jedzenie i picie. Zdradzimy Ci tajemnice psychologii jedzenia, tak byś poznał zewnętrzne przyczyny, które rządzą Twoim jedzeniem i nauczył się je wykorzystywać na swoją korzyść. Dzięki warsztatami będziesz wiedzieć, jak sprawić, by Twoje otoczenie wspierało Cię w zdrowym odżywianiu i utrzymywaniu satysfakcjonującej Cię wagi.

6. Jedzeniowy alarm – po czym poznać, ze rozwijają się zaburzenia odzywania?

Kontrola wagi przez dzieci i młodzież często uznawana jest za próbę podporządkowania się trendom kreowanym przez media a także chęcią przypodobania się społeczeństwu. Może to być jednak sygnał, przez które dziecko chce wyrazić swoje wewnętrzne kłopoty. Problemy emocjonalne, brak akceptacji siebie, poszukiwanie własnej tożsamości, nieumiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresowych oraz problemy w kontaktach rodzinnych – to tylko niektóre zagadnienia, które mogą być podstawą zaburzeń odżywiania.

Podczas warsztatu skupimy się na charakterystyce poszczególnych zaburzeń takich jak: anoreksja, bulimia, otyłość, zespół jedzenia nocnego, ortoreksja a także zwrócimy uwagę na czynniki, które mogą do tych zaburzeń doprowadzić. Warsztat skierowany szczególnie dla rodziców.