SENIORZY – bezpłatne zajęcia dla osób 60+

Wrześniowy informator bezpłatnych wydarzeń senioralnych i międzypokoleniowych organizowanych przez Fundację Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM:

1.09 (piątek) – ul. Smolna 13, 4 piętro, godziny 14:00-17:00 – szkolenie pt. „Praca z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym” w ramach Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów, prowadzący Tomasz Rejent, zapisy pod numerem tel. 733-563-311

2.09 (sobota) – godzina 14:00, teren kampusu Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu, Piknik Pokoleń w ramach Parady Seniorów.

4.09 (poniedziałek) – ul. Smolna 13, 4 piętro, godziny 17:00-19:00 – Spotkanie Centrum Inicjatyw Wolontariackich, prowadzący Diana Wyrębek Walters

6.09 (środa) – ul. Smolna 13, 4 piętro, godziny 14:30-17:30 – Warsztaty antydyskryminacyjne dla wolontariuszy Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów, prowadzący Wiktor Łoś, zapisy pod numerem tel. 733-563-311

8.09 (piątek) – ul. Smolna 13, 4 piętro, godziny 14:00-16:00 – Warsztaty prawne dla wolontariuszy Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów, prowadzący Wiktor Łoś, zapisy pod numerem tel. 733-563-311

14.09 (czwartek) – zbiórka na przystanku Królikarnia 03, o godzinie 9:00 –„Marsz po Zdrowie”, spacer z lekkimi ćwiczeniami relaksacyjnymi i oddechowymi , po Królikarni. Prowadzący Pani Lucyna Szymańska. Inicjatywa w ramach Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów. Przewidywany czas trwania wydarzenia – ok. 2h. Zapisy pod numerem telefonu 733-563-311.

14.09 (czwartek) – ul. Smolna 13, 4 piętro, godziny 13:00-15:00 – Superwizja dla wolontariuszy Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów, prowadzący Tomasz Rejent.

15.09 (piątek) – ul. Gibalskiego 10 (Klub „To tu”), godzina 17:30 –  wernisaż prac autorstwa naszej wolontariuszki , Pani Tamary Zawadzkiej pt. „Kolorowy Świat Witraży”.

18.09 (poniedziałek) – ul. Smolna 13, 4 piętro, godziny 14:00-16:00 – Spotkanie Centrum Inicjatyw Wolontariackich, prowadzący Diana Wyrębek Walters i Kasandra Heredia.

19.09 (wtorek), godzina 14:30 – zbiórka w siedzibie fundacji przy ul. Smolnej 13, 4 piętro – Międzypokoleniowe wyjście do Zoo w ramach Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów.

21.09 (czwartek) –zbiórka na peronie stacji metra Kabaty, o godzinie 9:00 – –„Marsz po Zdrowie”, spacer z lekkimi ćwiczeniami relaksacyjnymi i oddechowymi, po parku Kultury w Powsinie, Prowadzący Pani Lucyna Szymańska. Inicjatywa w ramach Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów. Przewidywany czas trwania wydarzenia – ok. 2h. Zapisy pod numerem telefonu 733-563-311.

21.09 (czwartek) – ul. Świętojerska 12 a (siedziba Centrum Pomocy Społecznej), godziny 11:00-13:00, „Rusz Głową” – trening pamięci i koncentracji, prowadzący Kasandra Heredia. Zajęcia organizowane w ramach Warszawskiego Inkubatora Międzypokoleniowego.

22.09 (piątek) – ul. Sempołowskiej 4, Szkoła Podstawowa Numer 48, godziny 15:00-18:00 – Piknik Międzypokoleniowy „Od przedszkola do seniora” w ramach projektu „Razem w stronę Integracji” oraz „Warszawskie Centrum Aktywności Seniorów”. Inicjatywa organizowana w ramach Warszawskich Dni Seniora.

25.09 (poniedziałek) – Bemowski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ul. Rozłogi 10, godziny 10:00-15:00 – BEMOWSKI DZIEŃ ZDROWEGO SENIORA w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Seniorów. Inicjatywa organizowana w ramach Warszawskich Dni Seniora.

26.09 (wtorek) – Siedziba Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Młynarskiej 35 a, godziny 15:00-18:00 – Warsztaty z Tańca Ludowego w ramach Warszawskiego Inkubatora Międzypokoleniowego, prowadzący Patrycja Okrojek. Inicjatywa organizowana w ramach Warszawskich Dni Seniora, zapisy pod numerem telefonu: 733 563 311

27.09 (środa) – zbiórka pod hotelem Novotel o godzinie 12:00 – Spacer po Śródmieściu, szlakiem Powstania Warszawskiego z Danielem Echaustem – przewodnikiem Portalu Warszawskiego. (Warszawski Inkubator Międzypokoleniowy) Inicjatywa organizowana w ramach Warszawskich Dni Seniora.

29.09 (piątek) – ul. Świętojerska 12 a (siedziba Centrum Pomocy Społecznej), godzina 11:30 – Kaviarenka Varsavianistyczna w ramach Warszawskiego Inkubatora Międzypokoleniowego, prowadzący Daniel Echaust. Zapraszamy do przynoszenia zdjęć i materiałów o Warszawie!

30.09 (sobota) – Wolski Dom Kultury przy ul. Młynarskiej 35 a, godziny 11:00-14:00 – Zajęcia „Taniec i Ruch” w ramach Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów, prowadzący Kamila Sitkowska. Inicjatywa organizowana w ramach Warszawskich Dni Seniora, zapisy pod numerem telefonu: 733 563 311

 

PONADTO ZAPRASZAMY NA STAŁE ZAJĘCIA W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ASOS :

JOGA
– każdy wtorek, g.9.30 – 10.30 – pierwsze zajęcia – 12.09
Lokalizacja: Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 35a, zapisy pod numerem telefonu: 733 563 311

Zajęcia taneczne
– każdy wtorek g. 15.30 – 16.30 – pierwsze zajęcia – 12.09
Lokalizacja: Klub TO TU ul. Gibalskiego 10, zapisy pod numerem telefonu: 733 563 311

Zajęcia taneczne
– każdy środa g. 12.00 – 13.00
Lokalizacja:  ul. Świętojerska 12a (teren Centrum Pomocy Społecznej)

Rusz głową! Trening pamięci i koncentracji
– każdy czwartek, g. 15.00 – 16.00
Lokalizacja: ul. Smolna 13, 4 piętro

Nordic Walking
– każdy poniedziałek, g. 11.00
Lokalizacja: ul. Świętojerska 12a (teren Centrum Pomocy Społecznej)

Grupa wsparcia dla osób 60+ z elementami Tańca i Ruchu, prowadzący Tomasz Rejent i Kamila Sitkowska. Przed dołączeniem do grupy konieczna jest konsultacja indywidualna – zapisy pod numerem telefonu: 733-563-311.
kiedy: każda środa: godziny 11:00 – 14:00
Lokalizacja: ul. Smolna 13, 4 piętro

Więcej informacji na temat działań fundacji na stronie www.razem-fundacja.org

Informacje: tel: 733 563 311
(telefon czynny  od poniedziałku do piątku między 10-19)
e-mail: twojpsycholog2@nullgmail.com
Warszawa, ul. Smolna 13, pok. 402 (IV piętro)


Szanowni Państwo,
Informujemy, że z przyczyn osobistych szkolenie  z 24.08 (czwartek) pt. „Praca z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”, prowadzone przez Pana Tomasza Rejenta, zostaje przeniesione na  piątek 1.09, na godzinę 14:00.
Przepraszamy oraz pozdrawiamy serdecznie,
Fundacja Pomocy Psychologicznej

  i Edukacji Społecznej RAZEM


Zapraszamy Państwa serdecznie na kolejne spotkanie Kaviarenki Varsavianistycznej, które odbędzie się w najbliższy piątek, o godzinie 14, w siedzibie naszej fundacji na ul.Smolnej 13 (wejście do budynku również od Al. Jerozolimskich 6). Gościem kaviarenki w tym tygodniu będzie m.in przewodnik po warszawie, Pan Mieczysław Janiszewski.

Zapraszamy do przynoszenia zdjęć i dzielenia się z nami swoimi historiami związanymi z Warszawą.

Kaviarenka jest organizowana w ramach projektu Warszawski Inkubator Międzypokoleniowy, współfinansowanego przez m.st Warszawa.

1


 


joga i taniec

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia tańca i jogi dla osób 60+

Będzie to wspaniała okazja do nauki różnych tańców, oraz wyciszenia się podczas zajęć jogi. Zajęcia będą dostosowane do wieku i możliwości uczestników, a przede wszystkim nastawione na dobrą zabawę.
Zajęcia taneczne poprowadzi instruktorka tańca – Ewa Krzywina, zaś zajęcia jogi – Natalia Grądzka.

Pierwsze zajęcia odbędą się już 12 września!
Obowiązują zapisy

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 733 563 311


Psychoterapia grupowa dla dorosłych prowadzona metodą psychoanalityczną (1)

Trwa nabór do bezpłatnej grupy rozwojowo-wsparciowej z elementami Tańca i Ruchu dla osób w wieku 60+ w ramach projektu „Akademia Dobrego Życia Po 60-tce”

W grupie może wziąć udział każdy niezależnie od możliwości zakresu ruchowego. Przed przystąpieniem do grupy, zapraszamy na konsultację indywidualną z prowadzącym. Na konsultację prosimy zapisywać się telefonicznie (733 563 311), mailowo (twojpsycholog2@nullgmail.com) lub osobiście w siedzibie fundacji (Warszawa, ul. Smolna 13, lok. 402 (IV piętro)).

Spotkania grupy odbywać się będą w środy w godzinach 11-14. Cały cykl obejmuje 14 spotkań. Pierwsze spotkanie już 23.08.2017 roku.

Grupę poprowadzą: Tomasz Rejent – psychoterapeuta, psycholog i Kamila Sitkowska – psycholog, trener, psychoterapeutka DMT

Czym jest psychoterapia Tańcem i Ruchem:
Psychoterapia Tańcem i Ruchem DMT (Dance Movement Therapy) jest doskonałą metodą do twórczej aktywizacji życiowej energii, wyrażania zablokowanych w ciele emocji, integrowania różnych sfer funkcjonowania człowieka, odkrywania i komunikowania swoich potrzeb także pozawerbalnie oraz kształtowania wrażliwości i samoświadomości.

UWAGA: Prosimy o informowanie o ewentualnym niestawieniu się na umówioną konsultację. W związku z dużą ilością chętnych, w razie braku informacji o swojej nieobecności tracą Państwo możliwość zapisania się na kolejny termin.


Sierpniowy informator bezpłatnych wydarzeń senioralnych i międzypokoleniowych

8.08 (wtorek), godziny 11:00-13:00, ul. Świętojerska 12 a –  „Międzypokoleniowa Integracja” prowadzona przez Stażystów fundacji w ramach Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów.

17.08 (czwartek), godziny 13:00 – 15:00, ul. Smolna 13, 4 piętro – Spotkanie Centrum Inicjatyw Wolontariackich, prowadzący Katarzyna Szmigielska.

21.08 (poniedziałek), godziny 11:00-13:00, ul. Świętojerska 12 a – Warsztaty z komunikacji interpersonalnej, prowadzący Katarzyna Szmigielska. (Warszawski Inkubator Międzypokoleniowy)

21.08 (poniedziałek), godziny 14:00-16:00, ul. Smolna 13, 4 piętro – Superwizja dla wolontariuszy Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów, prowadzący Tomasz Rejent.

23.08 (środa), godziny 11:00-13:00, ul. Świętojerska 12 a – Kaviarenka Varsavianistyczna, prowadzący Daniel Echaust z Portalu Warszawskiego. (Warszawski Inkubator Międzypokoleniowy)

24.08 (czwartek), godziny: 14:00- 17:00, ul. Smolna 13, 4 piętro – Warsztaty dla wolontariuszy Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów pt. „Praca z grupami zagrożonymi wykluczeniem społecznym”, prowadzący Tomasz Rejent, zapisy pod numerem telefonu: 733-563-311

25.08 (piątek), godziny 14:00-17:00, ul. Smolna 13, 4 piętro –  Kaviarenka Varsavianistyczna (Warszawski Inkubator Międzypokoleniowy)  – zapraszamy do przynoszenia zdjęć i materiałów o Warszawie !

27.08  (niedziela), zbiórka o godzinie 14:30 przy ul. Nowoursynowskiej 84 – wycieczka do Parku Natolińskiego – prowadzący Magdalena Jędrzejewska. Ilość miejsc ograniczona, zapisy pod numerem telefonu: 733-563-311.

28.08 (poniedziałek) wyjazd do tężni solankowej do Konstancina. Ilość miejsc ograniczona, zapisy pod numerem telefonu: 733-563-311.

29.08 (wtorek), zbiórka o godzinie 14:00 przy ul. Targowej 50/52 – Zwiedzanie Wystawy Stałej Muzeum Warszawskiej Pragi w ramach Warszawskiego Inkubatora Międzypokoleniowego, zapisy pod numerem telefonu: 733 563 311

30.08 (środa), zbiórka o godzinie 14:00 przy rynku Starego Miasta 28 – Zwiedzanie wystawy Stałej Muzeum Warszawy w ramach Warszawskiego Inkubatora Międzypokoleniowego, zapisy pod numerem telefonu: 733 563 311

31.08 (czwartek), godziny: 17:00-20:00, ul. Smolna 13, 4 piętro –  Warsztaty dla wolontariuszy Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów pt. ”Uczucia i przeżywanie”, prowadzący Katarzyna Sass-Stańczak. Ilość miejsc ograniczona –  zapisy pod numerem telefonu: 733-563-311

 31.08  (czwartek), godziny 11:00 – 13:00, ul. Świętojerska 12 a –  Warsztaty integracyjno – plastyczne, prowadzący Alicja Sidorowicz.

 

PONADTO ZAPRASZAMY NA STAŁE ZAJĘCIA WAKACYJNE W RAMACH RZĄDOWEGO PROGRAMU NA RZECZ AKTYWNOŚCI SPOŁECZNEJ ASOS :

 

 • JOGA 

- każdy wtorek, g.10.30 – 11.30

Lokalizacja: Smolna 13, 4 piętro

- każdy piątek, g.12.00 – 13.00 (w okresie wakacyjnym)

Lokalizacja: ul. Świętojerska 12 a (teren Centrum Pomocy Społecznej)

 • Zajęcia taneczne ostatnie zajęcia w sierpniu

środa 16.08 i 30.08 g. 11.00

Lokalizacja: ul. Świętojerska 12 a (teren Centrum Pomocy Społecznej)

 • Nordic walking

poniedziałki godzina 11.00. START 7.08

Lokalizacja: ul. Świętojerska 12 a (Centrum Pomocy Społecznej)

 • Rusz głową! Trening pamięci i koncentracji

każdy czwartek, g. 15.30 – 16.30

Lokalizacja: Smolna 13, 4 piętro.

Oraz:

23.08 i 30.08 (środy), godziny 11:00-14:00, Smolna 13, 4 piętro – Grupa wsparcia z elementami Tańca i Ruchu, prowadzący Tomasz Rejent i Kamila Sitkowska. Przed dołączeniem do grupy konieczna jest konsultacja indywidualna – zapisy pod numerem telefonu: 733-563-311.

21.07 – 18.08 (piątki),  godziny 11:00-13:00 ,Warsztat Warszawski na pl. Konstytucji 4, Warsztaty „Rusz Głową”, trening pamięci i koncentracji, prowadzący Kasandra Heredia.

 

Więcej informacji na temat działań fundacji na stronie www.razem-fundacja.org


Szanowni Państwo, z powodu upałów jesteśmy zmuszeni odwołać jutrzejsze (wtorek 1.08.2017 godzina 10.30) zajęcia z jogi dla Seniorów.


Szanowni Państwo,

Z powodu warunków pogodowych, z przykrością musimy odwołać dzisiejsze Międzypokoleniowe wyjście do Zoo w ramach Warszawskiego Centrum Aktywności Seniorów. Będziemy informować Państwa o nowym terminie.

Pozdrawiamy serdecznie, 
Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM

 

 


 

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy zaprosić Państwa do udziału w projekcie Warszawskie Centrum Aktywności Seniorów.

Projekt ma na celu szerzenie idei wolontariatu, międzypokoleniowości, integracji oraz antydyskryminacji.

Wspólnie z nami mogą Państwo realizować z nami swoje pomysły na społeczne inicjatywy, pomoc i wsparcie osobom potrzebującym, aktywizację społeczną itp.

W ramach projektu mogą Państwo również współorganizować z nami m.in imprezy i spotkania międzypokoleniowe, warsztaty rękodzielnicze dla dzieci, młodzieży, wyjścia, spacery i wiele innych.

W ramach projektu oferujemy Państwu bezpłatne warsztaty w ramach Akademii Profesjonalnego Wolontariusza – warsztaty prowadzone przez doświadczonych psychologów, animatorów, prawników i wolontariuszy.

Zapisy i infromacje: 733-563-311
twojpsycholog2@nullgmail.com

ZAPRASZAMY SERDECZNIE SENIORÓW CHCĄCYCH DZIAŁAĆ NA RZECZ ŚRODOWISK LOKALNYCH I OSÓB POTRZEBUJĄCYCH !

Projekt jest współfinansowany przez m.st Warszawa

Zapisy i informacje-tel- 733 563 311 mail- twojpsycholog2@gmail.comszczegółowe informacje na stronie- www.razem-fundacja.org (2)

 

 

 

 

 

joga

Zapraszamy osoby 60+ na bezpłatne zajęcia z jogi śmiechu

Zajęcia odbędą się w czwartek 29.06.2017 o godzinie 14.00 w siedzibie fundacji tj. ul. Smolna 13 (IV piętro) lok. 405 (drugie wejście do budynku od Al. Jerozolimskich 6).

Zajęcia poprowadzi Katarzyna Rembeza

Czym jest joga śmiechu?

Joga śmiechu to unikalna metoda gimnastyczna jak i również ścieżka rozwoju osobistego. Mimo lekkiej formy, ma wiele poziomów i zastosowań. Dla kreatywnych jest metodą odświeżenia umysłu i przestawienia się na bardziej odważne i oryginalne myślenie. Dla zabieganych – lekkim sposobem rozpuszczenia bańki stresu. Dla seniorów może być fajną grupową zabawą i powrotem do tego co najlepsze w młodości. Dla chorujących może być okazją by wzmocnić odporność, złagodzić ból emocjonalny, który automatycznie ludzie dokładają do bólu fizycznego i za sprawą śmiechu zacząć doceniać życie i piękno każdej chwili, otworzyć się na bardziej optymistyczne spojrzenie – mimo wszystko. A może być po prostu drogą do radości, takiej pełnej, bo zupełnie niezależnej od tego co na to powie cały świat.


 

Zapraszamy na kolejne spotkanie Kaviarenki Varsavianistycznej , które odbędzie się w Piątek 30.06 , w godzinach 14-17, w siedzibie naszej fundacji. Tym razem kaviarenkę poprowadzi Pan Daniel Echaust z Portalu Warszawskiego.

Zapraszamy serdecznie!

Ps: Zachęcamy do przynoszenia zdjęć i dzielenia się swoimi historiami związanymi z Warszawą :)

Kaviarenka organizowana jest w ramach projektu „Warszawski Inkubator Międzypokoleniowy”, współfinansowanego przez m.st Warszawa.

 


JOGA w parku- międzypokoleniowe ćwiczenia na świeżym powietrzu -
Już w ten Piątek , o  godzinie 14 w siedzibie naszej fundacji – odbędą się bezpłatne warsztaty animacyjne z treningiem pamięci w ramach „Warszawskiego Inkubatora Międzypokoleniowego”

Zapraszamy wszystkich, którzy chcą RUSZYĆ GŁOWĄ :)

Tel: 733-563-311
@: twojpsycholog2@nullgmail.com


 

Bezpłatny angielski dla Seniorów (1)

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia taneczno-ruchowe dla osób 60+

Będzie to wspaniała okazja do nauki różnych tańców i poruszania się w miłej atmosferze. Zajęcia będą dostosowane do wieku i możliwości uczestników, a przede wszystkim nastawione na dobrą zabawę. Zajęcia poprowadzi instruktorka tańca – Ewa Krzywina.

Spotkania w lipcu i w sierpniu będą się odbywać w środy o godzinie 11.00 i 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a. Pierwsze zajęcia odbędą się 5.07!

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 733 563 311

 


 

joga w parku (1)

Informujemy, że joga w parku będzie trwała również przez wakacje. Oczywiście ćwiczenia na świeżym powietrzu uzależnione są od pogody, dlatego też prosimy o zgłaszanie chęci uczestnictwa w zajęciach.

Joga odbywać będzie się niezmiennie we wtorki o godzinie 10.30 w parku przy PKP Powiśle. Zbiórka w Fundacji przy ul. Smolnej 13 (IV piętro) lok 402.

Od 7. lipca rusza druga grupa jogi, którą również poprowadzi Natalia Grądzka. Zajęcia odbywać będą się w piątki o godzinie 12.00 w Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Świętojerskiej 12a.


 

 

karaoke

 

Razem z Fundacją „Też chcemy być” zapraszamy w czwartek 22.06 o godzinie 11.00 na „Międzypokoleniowe KARAOKE na początek wakacji”!

Wydarzenie odbędzie się w Klubokawiarni „Pożyteczna” na Nowym Świecie 58

Dołącz do nas, nie może Cię zabraknąć ;)

Uczestnictwo w imprezie jest bezpłatne i realizowane jest w ramach projektu „RAZEM w stronę integracji” oraz przez wolontariuszy z projektu „Warszawskie Centrum Aktywności Seniorów”


 

Przypominamy o Piątkowych warsztatach!
Zapisy pod numerem telefonu – 733-563-311.

W ramach Akademii Profesjonalnego Wolontariusza zapraszamy na bezpłatny warsztat – Zasady efektywnej współpracy w grupie.
Spotkanie odbędzie w piątek 9.06 w godzinach 10-13 w siedzibie fundacji tj. ul. Smolna 13 (IV pięto) lok 405.

warsztaty praca w grupie


 

 

W ramach Warszawskiego Inkubatora Międzypokoleniowego zapraszamy na 1 Varsavianistyczne spotkanie Międzypokoleniowe!

W programie m.in.:
– Quiz o Warszawie
– Gry i zabawy podwórkowe i towarzyskie
– Wspólne malowanie MURALU „ Panorama Warszawy wczoraj i dziś”
– Występy muzyczne i poetyckie naszych seniorów

KIEDY: Sobota, 27.05 ,w godzinach 16 – 19
GDZIE: w Wolskim Domu Kultury przy ul. Młynarskiej 35 a.

impreza 27.05

 

 


 

 

 

Zapraszamy na 2 spotkanie Kaviarenki Varsavianistycznej, które odbędzie się w siedzibie naszej Fundacji na ul. Smolnej 13 (4 piętro). Zapraszamy do dzielenia się zdjęciami , opowieściami i innymi materiałami dotyczącymi historii i kultury Warszawy!
Godziny : 14-17

kaviarenka 26.05


 

 

 

Chcesz spróbować różnych form komunikacji?
Chcesz poznać ciekawych ludzi?
Chciałbyś poprawić swoje umiejętności komunikacyjne?

KIEDY: Czwartek, 25 maja 2017
Godziny : 11 – 14
GDZIE: Siedziba Fundacji przy ul.Smolnej 13 , 4 piętro
Wstęp WOLNY !

18664205_1903955996517769_7949841878585492254_n


 

triady

 

 

 

joga w parku

 Zapraszamy osoby 60+ na jogę w parku

Pierwsze spotkanie z jogą na świeżym powietrzu odbędzie się we wtorek 23.05 o godzinie 10.30. Zbiórka w fundacji tj. ul. Smolna 13 (IV piętro) lok. 402. Zajęcia tradycyjnie poprowadzi Natalia Grądzka.

Prosimy o telefoniczne zgłaszanie się, żebyśmy w razie niepogody mogli Państwa poinformować o odwołanych zajęciach. Pamiętajcie o wygodnym stroju i zabraniu ze sobą czegoś do ćwiczeń (karimata, koc, ręcznik). Dysponujemy kocami i karimatami dla 15 osób.

Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 733 563 311


Zapraszamy osoby 60+ do włączenie się do organizacji wszelkich inicjatyw na rzecz osób narażonych na wykluczenie społeczne (spacery, wycieczki, wieczorki itp.)

W ramach projektu oferujemy szkolenia podnoszące kompetencje prowadzone przez psychologów i animatorów.

Najbliższe spotkanie Centrum Inicjatyw Wolontariackich odbędzie się w poniedziałek 15.05 o godzinie 10.00 w Klubie przy ul. Gibalskiego 10.

0001ognisko

Zapraszamy do wzięcia udziału w organizowanym przez nas z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka integracyjnego ogniska pod hasłem „od przedszkola do seniora”.

Ognisko odbędzie się 2. czerwca 2017 o godzinie 14.30 pod Mostem Poniatowskiego.

W ramach imprezy przewidujemy ognisko z pieczeniem kiełbasek, wspólne śpiewanie, występy artystyczne zaproszonych gości, wspólne animacje muzyczne z elementami warsztatów rytmiczno-woklanych, kącik reportera, kręcenie filmu, wspólne tworzenie plakatu w prezencie dla osób samotnych, gry i zabawy towarzyskie/ integracyjne.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny!


Warszawski Inkubator Międzypokoleniowy

Plakat Inkubator 1

taniec dla seniorów

Zapraszamy na bezpłatne zajęcia taneczne dla osób 60+

Będzie to wspaniała okazja do nauki różnych tańców i rozruszania się po zimie. Zajęcia będą dostosowane do wieku i możliwości uczestników, a przede wszystkim nastawione na dobrą zabawę. Zajęcia poprowadzi instruktorka tańca – Ewa Krzywina.

Spotkania odbywać się będą we wtorki o godzinie 15.15 w siedzibie Wolskiego Centrum Kultury przy ul. Gibalskiego 10.
Zgłoszenia przyjmujemy pod numerem telefonu: 733 563 311 i 22 632 94 20!
Dołącz do nas, ruszamy w kwietniu!

 


kawiarenka plakat

Zapraszamy Seniorów do udziału w Kawiarence w ramach projektu „Akademia Dobrego Życia Po 60-tce”. Spotkania odbywać się będą w każdy piątek w godzinach 10.00 – 14.00 w siedzibie fundacji – Al. Jerozolimskie 6 Warszawa. To będzie czas i przestrzeń swobodnych spotkań, podczas których będzie można rozwinąć własne zainteresowania i porozmawiać na ciekawe tematy.

Startujemy już w kwietniu!

Chęć swojego uczestnictwa prosimy zgłaszać telefonicznie: 733 563 311 lub mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com


rusz głową

 

Zapraszamy na bezpłatne warsztaty intelektualne dla osób 60+. Cykl „RUSZ GŁOWĄ” będzie odbywał się w czwartki w godzinach 15.30 – 16.30 w siedzibie fundacji – Al. Jerozolimskie 6 Warszawa.
Spotkania będą obejmowały m.in:

- trening pamięci
– warsztaty wspomagające koncentrację i skupienie
– warsztaty ułatwiające zapamiętywanie

Spotkania rozpoczną się w kwietniu i potrwają do grudnia!

Chęć swojego uczestnictwa prosimy zgłaszać telefonicznie: 733 563 311 lub mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com


 

plakat gry

Zapraszamy Seniorów na wspólne popołudnie z grami planszowymi. To będzie wspaniała okazja, by przypomnieć sobie gry z dzieciństwa, jak również nauczyć się nowych. Spotkania odbywać się będą w piątki w godzinach 14.00 – 16.00 w siedzibie fundacji – Al. Jerozolimskie 6 Warszawa.

Startujemy już w kwietniu!

Chęć swojego uczestnictwa prosimy zgłaszać telefonicznie: 733 563 311 lub mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com


 

joga dla seniorów

Ogłaszamy zapisy na bezpłatne zajęcia jogi

dla Seniorów

Zajęcia jogi to idealna forma wyciszenia się i pracy z ciałem przy rytmach spokojnej muzyki. Ćwiczenia dostosowane będą do wieku i możliwości uczestników i odbywać się będą w kameralnej 10-12 osobowej grupie.

Grupa: 10-12 osób
Kiedy: kwiecień – maj
Dzień: wtorek godzina 10.30-11.30
Gdzie: siedziba fundacji tj. Al. Jerozolimskie 6 (IV piętro) lok 402, Warszawa
Prowadzący: Natalia Grądzka

Zajęcia są BEZPŁATNE i prowadzone w ramach projektu „Akademia Dobrego Życia Po 60-tce”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zapisy i informacje: 733 563 311

 


 

plakat asos jpg

Zapraszamy osoby 60+ do udziału w projekcie „Akademia Dobrego Życia Po 60-tce”

W ramach inicjatywy oferujemy BEZPŁATNE zajęcia:
– grupa wsparcia
– warsztaty rozwojowe
– wspólne spędzanie czasu: wycieczki, wyjścia do kina, teatru
– konsultacje psychologiczne
– pomoc i wsparcie
– telefon zaufania
– spotkania integracyjne
– wieczorki z poezją i muzyką
– zajęcia komputerowe i językowe

Potrzebujesz porozmawiać z psychologiem?
Czujesz się samotny?
Twoje życie traci sens?
Zadzwoń i uzyskaj pomoc psychologiczną bez wychodzenia z domu

TELEFON ZAUFANIA 790 707 760 będzie czynny w czwartki w godzinach 9.00-15.00 od kwietnia 2017 do końca 2017 roku

 

Zapisy i informacje:
Tel: 733 563 311
Mail: twojpsycholog2@nullgmail.com
Szczegółowe informacje na stronie: www.razem-fundacja.org

 


Bezpłatny angielski dla Seniorów

Ogłaszamy zapisy na bezpłatne lekcje języka angielskiego dla Seniorów

Zajęcia z języka angielskiego na poziomie podstawowym to świetna okazja, by poznać i nauczyć się podstawowych zwrotów i słówek, które będzie można potem w praktyce wykorzystać. Ciekawa i urozmaicona forma zajęć dostosowana do możliwości słuchaczy z pewnością zaciekawi i pozwoli na długo zapamiętać zdobytą wiedzę.

Grupa: 10 osób
Kiedy: kwiecień – maj
I grupa: wtorki godzina 14.00
II grupa: środy godzina 14.00
Gdzie: Klub przy ul. Gibalskiego 10, Warszawa
Prowadzący: Katarzyna Szmigielska

Zajęcia są BEZPŁATNE i prowadzone w ramach projektu „Akademia Dobrego Życia Po 60-tce”. Projekt dofinansowany jest ze środków Programu Rządowego na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020.

Zapisy i informacje: 733 563 311 i (22) 632 94 20


 

„Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” (1)

Trwa nabór do bezpłatnej grupy rozwojowo-wsparciowej dla osób w wieku 60+ w ramach projektu „RAZEM w stronę integracji”

W ramach oddziaływań indywidualnych istnieje możliwość skorzystania z pomocy psychologicznej w formie konsultacji indywidualnych oraz konsultacji dla par.

Wszystkich uczestników projektu zapraszamy także do zaangażowania się w następujące aktywności:
• uczestnictwa i współorganizacji inicjatyw społecznych w ramach Inkubatora „InterAKCJA”

Uwaga: liczba miejsc ograniczona!
Przed przystąpieniem do grupy, zapraszamy na konsultację indywidualną z prowadzącym. Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który znajduje się tutaj – Formularz zgłoszeniowy

Spotkania grupy odbywać się będą w środy w godzinach 11-14 od kwietnia

Grupę poprowadzą: Tomasz Rejent i Katarzyna Sass-Stańczak

Możliwość zapisów oraz uzyskania dodatkowych informacji osobiście w siedzibie Fundacji (Warszawa, Al. Jerozolimskie 6, pok. 402 (IV piętro), a także telefonicznie (tel: 733 563 311) oraz drogą elektroniczną (www.razem-fundacja.org, mail: twojpsycholog2@nullgmail.com)


 

ZAKOŃCZONE PROJEKTY


warszawska integracja międzypokoleniowa

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM w ramach projektu Warszawska Integracja Międzypokoleniowa współfinansowanego przez m.st Warszawę, zaprasza osoby 60+ do udziału w BEZPŁATNYCH zajęciach.

W ramach działań przewidziane są:

- warsztaty psychologiczne

- spotkania z tańcem i muzyką

- spotkania integracyjne z młodzieżą

- wieczorki poezji i muzyki

- wystawy

Pierwsze spotkanie przygotowujące do integracji międzypokoleniowej odbędzie się 2.03 o godzinie 14 w siedzibie fundacji. Zainteresowane osoby prosimy o zgłoszenia telefoniczne pod numerem 733 563 311.


Międzypokoleniowe kolędowanie

opcja-ostateczna

Zapraszamy na przedświąteczne spotkanie międzypokoleniowe – Międzypokoleniowe kolędowanie – które odbędzie się we wtorek 13.12.2016 o godzinie 17.00 w Klubie Sąsiedzkim przy ul. Młynarskiej 35a (filia Wolskie Centrum Kultury)

To będzie wspaniała okazja, by przy akompaniamencie naszych artystów poczuć atmosferę nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

WSTĘP WOLNY!!!

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Warszawska Integracja Międzypokoleniowa


seniot-taniec wrzesień

Zapraszamy  do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach, w ramach projektu Warszawska Integracja Międzypokoleniowa współfinansowanego przez m.st. Warszawę, wykorzystujących taniec i ruch do wyrażania własnej ekspresji. Cykl oparty na procesie grupowym pozwala dotrzeć do głęboko skrywanych emocji.

Grupa: 20 osób
Kiedy: wrzesień – listopad 2016 piątki w godzinach 10.30-12.30
Gdzie: Klub Sąsiedzki ul. Młynarska 35a w Warszawie
Prowadzący: Kamila Sitkowska

Zapisy przyjmowane są telefonicznie 733-563-311 lub mailowo twojpsycholog2@nullgmail.com

TERMINY SPOTKAŃ: 2.09, 16.09, 23.09, 30.09, 7.10, 14.10, 21.10, 28.10, 4.11, 18.11

Czym są SPOTKANIA Z TAŃCEM I RUCHEM

Spotkania koncentrować się będą na następujących obszarach: zwiększanie własnej samoświadomości oraz wzmocnienie ekspresji (akceptacja siebie i podnoszenie poczucia własnej wartości), nawiązywanie kontaktu (wchodzenie i wychodzenie z relacji, świadomość własnych granic, przełamywanie oporu i oswajanie lęku przed oceną), dialog i współpraca (wspierające towarzyszenie sobie w różnych stanach i momentach życiowych, niwelowanie barier komunikacyjnych), twórcze spędzanie czasu (poszukiwanie przyjemności w kontakcie ze sobą i z innymi). Wśród metod pracy użyte zostaną zabawy integracyjne, doświadczenia ruchowe, arteterapeutyczne i relaksacyjne, rekwizyty wspierające naturalną ekspresję, muzyka, śpiew, taniec oraz grupowa dyskusja.

 


plakat spotkania z tańcem

Zapraszamy osoby 60+ do wzięcia udziału w bezpłatnych zajęciach, w ramach projektu Warszawska Integracja Międzypokoleniowa współfinansowanego przez m.st. Warszawę, wykorzystujących taniec i ruch do wyrażania własnej ekspresji. Cykl oparty na procesie grupowym pozwala dotrzeć do głęboko skrywanych emocji.

Grupa: 7-10 osób
Kiedy: kwiecień – czerwiec 2016 piątek w godzinach 11-13
Gdzie: siedziba fundacji tj. Al. Jerozolimskie 6/ 402 w Warszawie
Prowadzący: Kamila Sitkowska

Zapisy przyjmowane są telefonicznie 733-563-311 lub mailowo twojpsycholog2@nullgmail.com

TERMINY SPOTKAŃ: 8.04, 15.04, 22.04, 29.04, 6.05, 13.05, 20.05, 3.06, 10.06, 17.06


 

IMPREZY MIĘDZYPOKOLENIOWE


karaoke

Zapraszamy na Międzypokoleniowy wieczór muzyczny – Karaoke, który organizujemy razem z podopiecznymi Fundacja „Też chcemy być” i Wolskie Centrum Kultury w Klubokawiarnia Pożyteczna na Nowym Świecie 58.

Zapowiada się pełne emocji wydarzenie, podczas którego swoje umiejętności wokalne zaprezentują artyści amatorzy, a całość zakończy się wspólnym karaoke.

Zapraszamy w niedzielę 26.06 o godzinie 16.00 :)
WSTĘP WOLNY!!!

Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Warszawska Integracja Międzypokoleniowa


 

13173475_1080212995358401_1384047271546420072_o

Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu „Gorące krzesła”, które odbędzie się w piątek 13 maja o godzinie 17.00 w Klubie przy Młynarskiej 35a

Seniorzy, osoby niepełnosprawne, studenci i młodzież zostaną wzięci w krzyżowy ogień pytań, by zmierzyć się z nurtującymi ich zagadnieniami. Poznamy opinie różnych grup społecznych, co będzie sprzyjać integracji międzypokoleniowej. Wieczór zakończy się występami muzycznymi oraz prezentacją poezji własnej.

Pomóż nam odczarować pechową datę i bądź z nami w piątek 13-go!

Wydarzenie realizowane jest przez Fundację Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM we współpracy z Wolskim Centrum Kultury – Obozowa 85 z udziałem podopiecznych Fundacji „Też chcemy być”. Wydarzenie organizowane jest w ramach projektu Warszawska Integracja Międzypokoleniowa współfinansowanego przez m.st. Warszawa.

WSTĘP WOLNY

Więcej informacji:
Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM
Wolskie Centrum Kultury – Obozowa 85


 Międzypokoleniowy wieczór z poezją i muzyką

plakat 8kwietnia

Zapraszamy na „Wieczór z poezją i muzyką” w ramach projektu Warszawska Integracja Międzypokoleniowa współfinansowanego przez m.st. Warszawa.

To będzie czas delektowania się wierszem i piosenką w gronie amatorów i pasjonatów w różnym wieku. To będzie przestrzeń na wspólne śpiewy i integrację przy kubku domowej herbaty.

Wydarzenie realizowane jest przez Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM we współpracy z Wolskie Centrum Kultury – Obozowa 85.


WSTĘP WOLNY

Więcej informacji:
Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM
Wolskie Centrum Kultury – Obozowa 85

 


PROJEKTY ZREALIZOWANE

Zapraszamy na BEZPŁATNE zajęcia w ramach Akademii Bezpiecznego Seniora!

Jest to projekt skierowany do osób starszych, obejmujący cykl wykładów i spotkań warsztatowych poruszających ważne dla Państwa tematy. Zapraszamy osoby zainteresowane rozwojem osobistym i integracją, poszukujące wsparcia i wiedzy we wszystkich ważnych obszarach życia. AKADEMIA BEZPIECZNEGO SENIORA to przede wszystkim innowacyjne zajęcia z elementami dramy (oparte na interakcji) i pogadanki, które dostarczą Państwu wiedzy z 3 obszarów:

1. FINANSÓW (I. Senior Finansista) 
Wykład z cyklu ABS: „Poznaj swoje prawa i bądź bezpieczny na co dzień. Nieuczciwym praktykom mówimy STOP”

  • • Czy wiesz jak rozwiązać umowę?
  • • Jakie są prawa i obowiązki kupującego i sprzedawcy?
  • • Jak chronić się przed nieuczciwymi sprzedawcami i manipulacją?
  • • Jak świadomie podejmować decyzje finansowe?

w programie:

  • • Pokażemy jak skutecznie chronić się przed nieuczciwymi praktykami
  • • Poznasz swoje prawa jako Klient
  • • Zdobędziesz wiedzę, która pozwoli Tobie czuć się bezpiecznie przy podpisaniu umowy
  • • Dowiesz się, jak wpływają na nas media i przekazy reklamowe
  • • Poznasz mechanizmy i praktyki skłaniające nas do zakupów i konsumpcji

Wykład prowadzą specjaliści z dziedziny prawa, handlu i psychologii stosowanej. Celem programu jest ochrona osób starszych przed nieuczciwymi praktykami handlowymi oraz manipulacją. Zapraszamy serdecznie seniorów oraz ich opiekunów do udziału w programie. Wykład prowadzą specjaliści z dziedziny prawa, handlu i psychologii stosowanej.

2. KOMUNIKACJI (II. Komunikatywny Senior) Celem warsztatów jest poprawienie Państwa umiejętności społecznych, asertywności, polepszenie komunikacji z innymi, pomoc w rozwiązywaniu problemów życia codziennego oraz innych tematów zgłaszanych przez Państwa podczas dyżurów i konsultacji.

3. ZDROWIA (III. Zdrowy Senior) Tu celem jest propagowanie zdrowego stylu życia i postaw pro-zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem zarówno profilaktyki jak i metod radzenia sobie z doświadczaną chorobą i procesami starzenia. Wszystkie wyżej wymienione zajęcia warsztatowe odbywają się w siedzibie Fundacji przy al. Jerozolimskich 6/402 lub w OPS-ach, Klubach i.in. instytucjach na terenie Warszawy.

Najbliższe terminy znajdą Państwo na podstronie „Aktualności”.

W RAMACH PROGRAMU REALIZUJEMY TAKŻE BEZPŁATNE: KONSULTACJE i PORADNICTWO: Odbywają się one telefonicznie, mailowo, w siedzibie fundacji lub na życzenie w domu u seniora i mają na celu: udzielenie podstawowego wsparcia, wskazanie możliwych rozwiązań w odpowiedzi na trudności doświadczane przez seniorów na co dzień. zdefiniowanie najważniejszych potrzeb seniorów, BANK CZASU SENIORA: to regularne spotkania, mające na celu integrację i edukację. Na chwilę obecną realizujemy szereg inicjatyw, które stworzyliśmy w odpowiedzi na Państwa potrzeby, są to: – zajęcia komputerowe – języku angielski – gry planszowe – dancingi międzypokoleniowe Szczegółowy harmonogram znajdą Państwo w Aktualnościach (Link) oraz na stronie facebook’a fundacji.

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU Informacje i zapisy: tel. 733 563 311, e-mail: kontakt@nullrazem-fundacja.org

Projekt „ABS” wpisuje się w Rządowy Program na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014–2020 i finansowany jest przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.

logo_razem_male