Warsztaty i grupy wsparcia

Ogłaszamy nabór do nowej grupy terapeutycznej DDA/DDD

4a

Zapraszamy osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej. Grupa terapeutyczna DDA i DDD rusza w lutym 2018 i trwać będzie do czerwca 2019. Spotkania odbywać się będą w ramach działalności odpłatnej Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM.

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań , odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).

Koszt 2-godzinnego spotkania to 70 zł.

Spotkania odbywać się będą we wtorki w godz. 17.30 -19.30.

WAŻNE: przed udziałem w grupie zapraszamy na bezpłatną konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.

Grupę poprowadzi: Tomasz Rejent

Jeżeli czujesz potrzebę udziału w grupie, nie zwlekaj zadzwoń już dziś i umów się na niezobowiązującą konsultację pod nr tel. 733-563-311 lub przez e-mail twojpsycholog2@nullgmail.com, na której otrzymasz wszystkie informacje o planowanym procesie terapeutycznym.


 

GRUPY TRWAJĄCE I ZAKOŃCZONE


 

Grupa terapeutyczna DDA i DDD (1)

 

Zapraszamy osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej. Grupa terapeutyczna DDA i DDD rusza w październiku 2017 i trwać będzie do grudnia 2017. Spotkania odbywać się będą w ramach działalności odpłatnej Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM.

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań , odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).

Koszt 2-godzinnego spotkania to 70 zł.

Spotkania odbywać się będą w środy w godz. 19.00-21.00.

WAŻNE: przed udziałem w grupie zapraszamy na bezpłatną konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.

Grupę poprowadzi: Justyna Matkowska i Radosław Kościjański

Jeżeli czujesz potrzebę udziału w grupie, nie zwlekaj zadzwoń już dziś i umów się na niezobowiązującą konsultację pod nr tel. 733-563-311 lub przez e-mail twojpsycholog2@nullgmail.com, na której otrzymasz wszystkie informacje o planowanym procesie terapeutycznym.


Psychoterapia grupowa oparta na procesach grupowych

Psychoterapia grupowa oparta na procesach grupowych

Terapia grupowa oparta na procesach grupowych przeznaczona jest dla osób doświadczających różnego rodzaju trudności w relacjach z innymi oraz chcących zwiększyć świadomość siebie: własnych zachowań i  uczuć w relacji z innymi ludźmi oraz chcących budować głębsze, bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi. Terapia grupowa jest intensywnym a przede wszystkim dynamicznym doświadczeniem grupowym pomagającym w zmaganiu się z własnymi trudnościami –  program dostosowujemy do potrzeb i odczuć danej grupy. W trakcie procesu uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, doświadczając swoich sposobów reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Wszystko to w oparciu o doświadczenia powstające w pracy małej grupy (10-12 osób). Uczestnicy grupy poznając się mają okazję do zaobserwowania myśli i emocji pojawiających się podczas spotkania grupowego, analogicznych do tych, które w życiu codziennym sprawiają im kłopot. Mogą również na bieżąco weryfikować trafność swoich przekonań dotyczących siebie i innych ludzi oraz wynikających z nich zachowań. W bezpiecznej atmosferze spotkań grupowych uczestnicy mogą eksperymentować z nowymi zachowaniami i w rezultacie wybrać te, które ich zdaniem warto wykorzystać w naturalnych sytuacjach społecznych.

Proponowana grupa psychoterapeutyczna będzie trwać siedem miesięcy i przewiduje się uczestnictwo 10-12 osób. Jej charakter będzie zamknięty, co oznacza, że po rozpoczęciu nie planuje się dołączenia nowych osób. Dwugodzinne sesje odbywać się będą raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 19-21.00.
Rozpoczęcie psychoterapii grupowej poprzedzone jest konsultacjami indywidualnymi, które będą służyć przeanalizowaniu możliwości uczestniczenia w grupie, rozpoznaniu trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia procesu grupowego.

Terapia grupowa oparta na procesach grupowych, która ma służyć:

- Lepszej relacji z samym sobą i z innymi ludźmi,
– Lepszemu rozumieniu i wyrażaniu własnych myśli, uczuć i potrzeb,
– Dowiedzeniu się jak postrzegają nas inni ludzie,
– Zrozumieniu swoich reakcji na zachowania innych,
– Zrozumieniu w jaki sposób i dlaczego wchodzimy w relacje z różnymi osobami,
– Lepszemu rozumieniu siebie, rozpoznaniu źródeł swoich trudności i poznanie sposobów radzenia sobie z nimi,
– Zwiększeniu pewności siebie i lepszemu radzeniu sobie z krytyką.

Terapię grupową prowadzi: Kamila Sitkowska i Tomasz Rejent
Czas trwania: październik 2017 – czerwiec 2018
Kiedy: poniedziałki w godzinach 19-21
Koszt: 2 godz. spotkania: 70 zł
Miejsce: Siedziba Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM – Aleje Jerozolimskie 6 lokal 402, Warszawa.
Zgłoszenia na konsultację wstępną: przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Dokonać zgłoszenia można zarówno telefonicznie: 733-563-311 jak i mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com


Nabór do czwartkowej grupy terapeutycznej DDA i DDD został zakończony

Grupa terapeutyczna DDA i DDD (1)

 

Zapraszamy osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej. Grupa terapeutyczna DDA i DDD rusza w październiku 2017 i trwać będzie do czerwca 2018. Spotkania odbywać się będą w ramach działalności odpłatnej Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM.

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań , odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).

Koszt 2-godzinnego spotkania to 70 zł.

Spotkania odbywać się będą w czwartki w godz. 18.30 -20.30.

WAŻNE: przed udziałem w grupie zapraszamy na bezpłatną konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.

Grupę poprowadzi: Tomasz Rejent i Dorota Wojciechowska

Jeżeli czujesz potrzebę udziału w grupie, nie zwlekaj zadzwoń już dziś i umów się na niezobowiązującą konsultację pod nr tel. 733-563-311 lub przez e-mail twojpsycholog2@nullgmail.com, na której otrzymasz wszystkie informacje o planowanym procesie terapeutycznym.


 

Grupa rozwojowa dla dorosłych prowadzona metodą tańcem i ruchem

plakat-kamila

Chcesz poszerzyć własną świadomość na poziomie ciała, emocji i umysłu?
Czujesz, że same słowa to czasem za mało, aby wyrazić to co przeżywasz?
Masz wrażenie jakby w środku Ciebie tkwiło niewyrażone i niewiadome „coś”?
Poznaj bliżej skarbnicę mądrości jaką jest Twoje ciało!

Co?

Zapraszamy na cykl spotkań w ramach psychoterapii grupowej w oparciu o Psychoterapię Tańcem i Ruchem (Dance Movement Therapy). Jest to terapia zorientowana na działanie, skoncentrowana na ciele i uwzględniająca proces grupowy.  Pozwala dotrzeć do głęboko skrywanych emocji, nieświadomych treści i zintegrować je poprzez odnalezienie nowych połączeń.

Co daje?

- Techniki artystyczne pogłębiają świadomość psychofizyczną, wgląd i katharsis
– Możliwość eksplorowania emocji i przeżyć poprzez kanał psychomotoryczny oraz werbalny
– Praca z obrazem ciała i ruchem przekłada się na lepsze poznanie i poczucie siebie, podejmowane decyzje oraz budowanie relacji interpersonalnych
– Pozwala dotrzeć do wypartych, nieświadomych treści oraz zintegrować je w procesie terapii
– Zwiększona samoświadomość oraz dostęp do twórczego potencjału

Dla kogo?

Grupa dla osób dorosłych, które doświadczają problemów, dyskomfortu lub frustracji w relacji ze sobą samym lub innymi oraz dla każdego, kto ma ochotę zwiększyć samoświadomość wykorzystując kanały pozawerbalne.
Ważne! Nie musisz posiadać żadnych zdolności ruchowych, tanecznych ani swobody w kontakcie z własnym ciałem. Wystarczy Twoja  otwartość na poznawanie mądrości własnego ciała.

 

Kiedy i gdzie?

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM
Al. Jerozolimskie 6/402 (4 piętro)
Zajęcia będą odbywały się  II razy w miesiącu, w soboty w godzinach 10-13. Łącznie odbędzie się 10 spotkań.

Terminy spotkań:

1. 28 stycznia
2. 11 lutego
3. 25 lutego
4. 11 marca
5. 25 marca
6. 8 kwietnia
7. 29 kwietnia
8. 13 maja
9. 27 maja

Start grupy:  Styczeń 2017 (konieczny jest wcześniejszy zapis, poprzedzony jednorazowym spotkaniem konsultacyjnym dla zgłoszonych uczestników)
Koszt: 100 zł za 3-godzinne spotkanie

 

Prowadząca:

Kamila Sitkowska – psycholog, trener, terapeuta. W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy Dance Movement Therapy (DMT), Mindfulness (MBSR), treningi świadomości ciała oraz teorię procesu grupowego.

Informacje i zapisy twojpsycholog2@nullgmail.com tel. 733 563 311

(praca z ciałem, psychoterapia tańcem i ruchem, świadomość ciała, terapia tańcem warszawa, taniec terapia, metody na stres, terapia dla dorosłych, praca z ciałem warszawa, dmt warszawa, napięcie w ciele)

PSYCHOTERAPIA GRUPOWA DLA DOROSŁYCH PROWADZONA METODĄ PSYCHOANALITYCZNĄ

martyna 

Co?

Mała grupa analityczna oparta jest na swobodnie przebiegającym procesie grupowym. Uczestnicy mają prawo mówić o wszystkim, co przychodzi im do głowy. Pojawiające się reakcje ze strony innych oraz interakcje grupowe pokazują sposób, w jaki każdy z uczestników grupy funkcjonuje w relacjach w swoim życiu codziennym. Uczestnicy mają też możliwość głębszego zrozumienia siebie i mechanizmów, które wpływają na ich wybory oraz na sposób wchodzenie przez nich w relacje.

Założeniem terapii grupowej jest to, że indywidualne trudności, powstałe w trakcie naszego życia, odzwierciedlają się w grupie terapeutycznej, w relacjach z jej uczestnikami, z całą grupą i z prowadzącym psychoterapeutą. Mogą być w niej ponownie przeżywane, ale przede wszystkim poddane refleksji i rozumieniu.

 

Co daje?

- głębsze poznanie siebie i tego, co wpływa na nasze wybory,

- dotarcie do tego, co tkwi w naszej nieświadomości i kieruje naszymi działaniami,

- umożliwia odtworzenie i „ponowne przeżycie” kluczowych sytuacji i relacji z naszego życia. Pozwala to na wyrażenie tkwiących w nas emocji i inne, dojrzalsze spojrzenie na siebie i swoje życie,

- umożliwia poznanie sposobów wchodzenie w relacje, a szczególnie mechanizmów, które przeszkadzają kształtować je w sposób dla siebie satysfakcjonujący.

 

Dla kogo?

Grupa skierowana jest dla osób, które chcą głębiej poznać siebie i mechanizmy, które kierują ich działaniami i relacjami. Jest to miejsce dla tych, którzy chcą dotrzeć do ukrytych, czasami wypartych przeżyć i emocji, oraz do treści nieświadomych, które również wpływają na codzienne funkcjonowanie i samopoczucie.

Mała grupa analityczna jest również dla tych, którzy chcą lub zajmują się pomaganiem innym. Coraz lepszy wgląd i poznanie siebie umożliwia bardziej efektywną pomoc ludziom, którzy po nią przychodzą.

 

Kiedy i gdzie?

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM
Al. Jerozolimskie 6, Warszawa
Kiedy: wtorki w godzinach 17:30-19:00
Start grupy: styczeń 2017
Koszt: 60 zł za 90 minut spotkania

Przed przystąpieniem do grupy zapraszamy na bezpłatną konsultację z psychologiem! Pierwsza konsultacja jest bezpłatna, kolejne spotkania według cennika na naszej stronie (KLIK)

Prowadząca:

Martyna Pałaszewska – psycholog, psychoterapeuta. Ukończyła szkolenie psychoterapeutyczne w Instytucie analizy Grupowej „Rasztów”.

Informacje i zapisy:
Zapisywać można się mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com jak i telefonicznie: 733 563 311

(psychoterapia grupowa, praca nad sobą, psychoterapia analityczna, terapia psychoanalityczna, uzdrawianie relacji, relacje międzyludzkie, grupa rozwojowa, terapia analityczna, mechanizmy obronne, poznanie siebie, podświadomość psychologia, grupa analityczna, terapia grupa, psychoanaliza psychologia, psychoterapia warszawa, terapia grupowa warszawa, psychoterapia grupowa warszawa, analityczna psychoterapia, analityczna grupa, analityczna terapia, psychoterapia grupa)

TERAPIA GRUPOWA OPARTA NA PROCESACH GRUPOWYCH

 

styczen2017

Terapia grupowa oparta na procesach grupowych przeznaczona jest dla osób doświadczających różnego rodzaju trudności w relacjach z innymi oraz chcących zwiększyć świadomość siebie: własnych zachowań i  uczuć w relacji z innymi ludźmi oraz chcących budować głębsze, bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi. Terapia grupowa jest intensywnym a przede wszystkim dynamicznym doświadczeniem grupowym pomagającym w zmaganiu się z własnymi trudnościami –  program dostosowujemy do potrzeb i odczuć danej grupy. W trakcie procesu uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, doświadczając swoich sposobów reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Wszystko to w oparciu o doświadczenia powstające w pracy małej grupy (10-12 osób). Uczestnicy grupy poznając się mają okazję do zaobserwowania myśli i emocji pojawiających się podczas spotkania grupowego, analogicznych do tych, które w życiu codziennym sprawiają im kłopot. Mogą również na bieżąco weryfikować trafność swoich przekonań dotyczących siebie i innych ludzi oraz wynikających z nich zachowań. W bezpiecznej atmosferze spotkań grupowych uczestnicy mogą eksperymentować z nowymi zachowaniami i w rezultacie wybrać te, które ich zdaniem warto wykorzystać w naturalnych sytuacjach społecznych.

Proponowana grupa psychoterapeutyczna będzie trwać siedem miesięcy i przewiduje się uczestnictwo 10-12 osób. Jej charakter będzie zamknięty, co oznacza, że po rozpoczęciu nie planuje się dołączenia nowych osób. Dwugodzinne sesje odbywać się będą raz w tygodniu w środy w godz. 19-21.00.
Rozpoczęcie psychoterapii grupowej poprzedzone jest konsultacjami indywidualnymi, które będą służyć przeanalizowaniu możliwości uczestniczenia w grupie, rozpoznaniu trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia procesu grupowego.

Terapia grupowa oparta na procesach grupowych, która ma służyć:

- Lepszej relacji z samym sobą i z innymi ludźmi,
– Lepszemu rozumieniu i wyrażaniu własnych myśli, uczuć i potrzeb,
– Dowiedzeniu się jak postrzegają nas inni ludzie,
– Zrozumieniu swoich reakcji na zachowania innych,
– Zrozumieniu w jaki sposób i dlaczego wchodzimy w relacje z różnymi osobami,
– Lepszemu rozumieniu siebie, rozpoznaniu źródeł swoich trudności i poznanie sposobów radzenia sobie z nimi,
– Zwiększeniu pewności siebie i lepszemu radzeniu sobie z krytyką.

Terapię grupową prowadzi: Kamila Sitkowska i Tomasz Rejent
Czas trwania: styczeń 2016 – czerwiec 2017
Kiedy: środy w godzinach 19-21
Koszt: 2 godz. spotkania: 70 zł
Miejsce: Siedziba Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM – Aleje Jerozolimskie 6 lokal 402, Warszawa.
Zgłoszenia na konsultację wstępną: przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Dokonać zgłoszenia można zarówno telefonicznie: 733-563-311 jak i mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com

(terapia grupowa, pomoc psychologiczna, procesy grupowe, wsparcie psychologiczne, pomoc psychologiczna warszawa, grupa terapeutyczna warszawa, rozwój osobisty warszawa, grupa psychologiczna, psychoterapia grupowa, grupa wsparcia, grupa wsparcia warszawa, terapia grupowa warszawa, psychoterapia grupowa warszawa)

GRUPA TERAPEUTYCZNA DDA I DDD

grupa-terapeutyczna-dda-i-ddd-1

 

Zapraszamy osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej. Grupa terapeutyczna DDA i DDD rusza w listopad 2016 i trwać będzie do czerwca 2017. Spotkania odbywać się będą w ramach działalności odpłatnej Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM.

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań , odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).

Koszt 2-godzinnego spotkania to 70 zł.

Spotkania odbywać się będą w czwartki w godz. 18.30 -20.30.

WAŻNE: przed udziałem w grupie zapraszamy na bezpłatną konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.

Grupę poprowadzi: Tomasz Rejent i Katarzyna Sass-Stańczak

Jeżeli czujesz potrzebę udziału w grupie, nie zwlekaj zadzwoń już dziś i umów się na niezobowiązującą konsultację pod nr tel. 733-563-311 lub przez e-mail twojpsycholog2@nullgmail.com, na której otrzymasz wszystkie informacje o planowanym procesie terapeutycznym.

(dorosłe dzieci alkoholików, terapia dla dda, psychoterapia dda warszawa, terapia ddd, poczucie krzywdy terapia, terapia dda warszawa, grupa wsparcia dda, dda warszawa, grupa dda warszawa, grupa dda, terapia dda, grupa wsparcia warszawa, warszawa grupa dda, pomoc dda, psycholog dda)

 GRUPY AKTUALNIE TRWAJĄCE I ZAKOŃCZONE


TRENING INTERPERSONALNY 6-8.05.2016

trening maj2016

Trening przeznaczony jest dla osób chcących zwiększyć świadomość siebie: własnych zachowań i  uczuć w relacji z innymi ludźmi oraz chcących nauczyć się efektywniejszych form kontaktu. Trening jest intensywnym a przede wszystkim dynamicznym doświadczeniem grupowym – program zawsze dostosowujemy do potrzeb i odczuć danej grupy. W trakcie procesu uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, doświadczając swoich sposobów reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Wszystko to w oparciu o doświadczenia powstające w pracy małej grupy (8-12 osób), w której uczestnicy wcześniej się nie znali.

Trening interpersonalny opiera się  na procesach grupowych, które mają służyć:
– dowiedzeniu się jak postrzegają nas  inni ludzie,
– zrozumieniu swoich reakcji na zachowania innych,
– poznaniu sposobu  w jaki sposób i dlaczego wchodzimy w relacje z różnymi osobami,
– nauczeniu się wyrażać emocje.

Trening poprowadzi Tomasz Rejent – psycholog, psychoterapeuta, trener.
Czas trwania: 6-8 maj 2016, od  godz.11.00  do 18.00, z przerwą godziną na obiad (we własnym zakresie)
Całkowity koszt treningu: 400 zł

Miejsce: Siedziba Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM- Aleje Jerozolimskie 6 lokal 402, Warszawa

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Dokonać zgłoszenia można zarówno telefonicznie: 733-563-311 jak i mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com 


GRUPA ROZWOJOWA DLA DOROSŁYCH
Metodą Psychoterapii Tańcem i Ruchem

taniec kwiecień-maj

Chcesz poszerzyć własną świadomość na poziomie ciała, emocji i umysłu?
Czujesz, że same słowa to czasem za mało, aby wyrazić to co przeżywasz?
Masz wrażenie jakby w środku Ciebie tkwiło niewyrażone i niewiadome „coś”?
Poznaj bliżej skarbnicę mądrości jaką jest Twoje ciało!

Co?

Zapraszamy na cykl spotkań w ramach psychoterapii grupowej w oparciu o Psychoterapię Tańcem i Ruchem (Dance Movement Therapy). Jest to terapia zorientowana na działanie, skoncentrowana na ciele i uwzględniająca proces grupowy.  Pozwala dotrzeć do głęboko skrywanych emocji, nieświadomych treści i zintegrować je poprzez odnalezienie nowych połączeń.

Co daje?

- Techniki artystyczne pogłębiają świadomość psychofizyczną, wgląd i katharsis
– Możliwość eksplorowania emocji i przeżyć poprzez kanał psychomotoryczny oraz werbalny
– Praca z obrazem ciała i ruchem przekłada się na lepsze poznanie i poczucie siebie, podejmowane decyzje oraz budowanie relacji interpersonalnych
– Pozwala dotrzeć do wypartych, nieświadomych treści oraz zintegrować je w procesie terapii
– Zwiększona samoświadomość oraz dostęp do twórczego potencjału

Dla kogo?

Grupa dla osób dorosłych, które doświadczają problemów, dyskomfortu lub frustracji w relacji ze sobą samym lub innymi oraz dla każdego, kto ma ochotę zwiększyć samoświadomość wykorzystując kanały pozawerbalne.
Ważne! Nie musisz posiadać żadnych zdolności ruchowych, tanecznych ani swobody w kontakcie z własnym ciałem. Wystarczy Twoja  otwartość na poznawanie mądrości własnego ciała.

 

Kiedy i gdzie?

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM
Al. Jerozolimskie 4/402
Zajęcia będą odbywały się w środy w godzinach 19:00-21:00
Start grupy: kwiecień/maj 2016 (konieczne wcześniejszy zapis, poprzedzony jednorazową konsultacją)
Koszt: 70 zł za 2-godzinne spotkanie

 

Prowadząca:

Kamila Sitkowska – psycholog, trener, terapeuta. W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy Dance Movement Therapy (DMT), Mindfulness (MBSR), treningi świadomości ciała oraz teorię procesu grupowego.

Informacje i zapisy www.razem-fundacja.org tel. 733 563 311


dda marzec

Zapraszamy osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej. Grupa terapeutyczna DDA i DDD rusza 10 marca 2016 i trwać będzie do czerwca 2016. Spotkania odbywać się będą w ramach działalności odpłatnej Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM.

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań , odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).

Koszt 2-godzinnego spotkania to 70 zł.

Spotkania odbywać się będą w czwartki w godz. 18.30 -20.30.

WAŻNE: przed udziałem w grupie zapraszamy na bezpłatną konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.

Grupę poprowadzi: Tomasz Rejent

Jeżeli czujesz potrzebę udziału w grupie, nie zwlekaj zadzwoń już dziś i umów się na niezobowiązującą konsultację pod nr tel. 733-563-311 lub przez e-mail twojpsycholog2@nullgmail.com, na której otrzymasz wszystkie informacje o planowanym procesie terapeutycznym.

 


GRUPA ROZWOJOWA DLA DOROSŁYCH
Metodą Psychoterapii Tańcem i Ruchem

grd 1

 

 

Chcesz poszerzyć własną świadomość na poziomie ciała, emocji i umysłu?
Czujesz, że same słowa to czasem za mało, aby wyrazić to co przeżywasz?
Masz wrażenie jakby w środku Ciebie tkwiło niewyrażone i niewiadome „coś”?
Poznaj bliżej skarbnicę mądrości jaką jest Twoje ciało!

Co?

Zapraszamy na cykl spotkań w ramach psychoterapii grupowej w oparciu o Psychoterapię Tańcem i Ruchem (Dance Movement Therapy). Jest to terapia zorientowana na działanie, skoncentrowana na ciele i uwzględniająca proces grupowy.  Pozwala dotrzeć do głęboko skrywanych emocji, nieświadomych treści i zintegrować je poprzez odnalezienie nowych połączeń.

 

Co daje?

- Techniki artystyczne pogłębiają świadomość psychofizyczną, wgląd i katharsis
– Możliwość eksplorowania emocji i przeżyć poprzez kanał psychomotoryczny oraz werbalny
– Praca z obrazem ciała i ruchem przekłada się na lepsze poznanie i poczucie siebie, podejmowane decyzje oraz budowanie relacji interpersonalnych
– Pozwala dotrzeć do wypartych, nieświadomych treści oraz zintegrować je w procesie terapii
– Zwiększona samoświadomość oraz dostęp do twórczego potencjału

 

Dla kogo?

Grupa dla osób dorosłych, które doświadczają problemów, dyskomfortu lub frustracji w relacji ze sobą samym lub innymi oraz dla każdego, kto ma ochotę zwiększyć samoświadomość wykorzystując kanały pozawerbalne.
Ważne! Nie musisz posiadać żadnych zdolności ruchowych, tanecznych ani swobody w kontakcie z własnym ciałem. Wystarczy Twoja  otwartość na poznawanie mądrości własnego ciała.

 

Kiedy i gdzie?

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM
Al. Jerozolimskie 4/402
Zajęcia będą odbywały się w środy w godzinach 19:00-21:00
Start grupy: styczeń 2016 (konieczne wcześniejszy zapis, poprzedzony jednorazową konsultacją)
Koszt: 70 zł za 2-godzinne spotkanie

 

Prowadząca:

Kamila Sitkowska – psycholog, trener, terapeuta. W swojej pracy wykorzystuje techniki pracy Dance Movement Therapy (DMT), Mindfulness (MBSR), treningi świadomości ciała oraz teorię procesu grupowego.

Informacje i zapisy www.razem-fundacja.org tel. 733 563 311


 

TRENING INTERPERSONALNY 20-22.11.2015

trening listopad

Trening przeznaczony jest dla osób chcących zwiększyć świadomość siebie: własnych zachowań i  uczuć w relacji z innymi ludźmi oraz chcących nauczyć się efektywniejszych form kontaktu. Trening jest intensywnym a przede wszystkim dynamicznym doświadczeniem grupowym –  program zawsze dostosowujemy do potrzeb i odczuć danej grupy. W trakcie procesu uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, doświadczając swoich sposobów reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Wszystko to w oparciu o doświadczenia powstające w pracy małej grupy (8-12 osób), w której uczestnicy wcześniej się nie znali.

Trening interpersonalny opiera się  na procesach grupowych, które mają służyć:
– dowiedzeniu się jak postrzegają nas  inni ludzie,
– zrozumieniu swoich reakcji na zachowania innych,
– poznaniu sposobu  w jaki sposób i dlaczego wchodzimy w relacje z różnymi osobami,
– nauczeniu się wyrażać emocje.

Trening poprowadzi Tomasz Rejent – psycholog, psychoterapeuta, trener.

Czas trwania: 20-22.11.2015, od  godz.11.00  do 18.00, z przerwą godziną na obiad (we własnym zakresie)

Całkowity koszt treningu: 300 zł

Miejsce: Siedziba Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM- Aleje Jerozolimskie 6 lokal 402, Warszawa

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Dokonać zgłoszenia można zarówno telefonicznie: 733-563-311 jak i mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com


 procesy grupowe new

TERAPIA GRUPOWA OPARTA NA PROCESACH GRUPOWYCH

Terapia grupowa oparta na procesach grupowych przeznaczona jest dla osób doświadczających różnego rodzaju trudności w relacjach z innymi oraz chcących zwiększyć świadomość siebie: własnych zachowań i  uczuć w relacji z innymi ludźmi oraz chcących budować głębsze, bardziej satysfakcjonujące relacje z innymi. Terapia grupowa jest intensywnym a przede wszystkim dynamicznym doświadczeniem grupowym pomagającym w zmaganiu się z własnymi trudnościami –  program dostosowujemy do potrzeb i odczuć danej grupy. W trakcie procesu uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, doświadczając swoich sposobów reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Wszystko to w oparciu o doświadczenia powstające w pracy małej grupy (10-12 osób). Praca grupowa często okazuje się bardziej inspirująca w stosunku do pracy indywidualnej, ze względu na więcej zaangażowanych w nią osób. Uczestnicy grupy poznając się mają okazję do zaobserwowania myśli i emocji pojawiających się podczas spotkania grupowego, analogicznych do tych, które w życiu codziennym sprawiają im kłopot. Mogą również na bieżąco weryfikować trafność swoich przekonań dotyczących siebie i innych ludzi oraz wynikających z nich zachowań. W bezpiecznej atmosferze spotkań grupowych uczestnicy mogą eksperymentować z nowymi zachowaniami i w rezultacie wybrać te, które ich zdaniem warto wykorzystać w naturalnych sytuacjach społecznych.

Proponowana grupa psychoterapeutyczna będzie trwać pięć miesięcy i przewiduje się uczestnictwo 10-12 osób. Jej charakter będzie zamknięty, co oznacza, że po rozpoczęciu nie planuje się dołączenia nowych osób. Dwugodzinne sesje odbywać się będą raz w tygodniu w poniedziałki w godz. 19-21.00
Rozpoczęcie psychoterapii grupowej poprzedzone jest konsultacjami indywidualnymi, które będą służyć przeanalizowaniu możliwości uczestniczenia w grupie, rozpoznaniu trudności i przygotowaniu do rozpoczęcia procesu grupowego.

Terapia grupowa oparta na procesach grupowych, która ma służyć:

- Lepszej relacji z samym sobą i z innymi ludźmi,
– Lepszemu rozumieniu i wyrażaniu własnych myśli, uczuć i potrzeb,
– Dowiedzeniu się jak postrzegają nas inni ludzie,
– Zrozumieniu swoich reakcji na zachowania innych,
– Zrozumieniu w jaki sposób i dlaczego wchodzimy w relacje z różnymi osobami,
– Lepszemu rozumieniu siebie, rozpoznaniu źródeł swoich trudności i poznanie sposobów radzenia sobie z nimi,
– Zwiększeniu pewności siebie i lepszemu radzeniu sobie z krytyką.

Terapie grupową prowadzi: Tomasz Rejent http://razem-fundacja.org/nasz-zespol/ i jest odpowiedzialny za prawidłowy przebieg procesu grupowego oraz bezpieczeństwo uczestników.
Czas trwania: 12.10.2015 do 29.02.2016,
Koszt: 2 godz. spotkania: 70 zł
Miejsce: Siedziba Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM- Aleje Jerozolimskie 6 lokal 402, Warszawa
Zgłoszenia na konsultację wstępną: przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Dokonać zgłoszenia można zarówno telefonicznie: 733-563-311
jak i mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com


 

DDA i DDD

GRUPA TERAPEUTYCZNA DDA i DDD

Zapraszamy osoby, które wychowały się w rodzinach alkoholowych lub dysfunkcyjnych do udziału w grupie terapeutycznej. Grupa terapeutyczna DDA i DDD rusza 8 października i trwać będzie do 3.03.2016. Spotkania odbywać się będą w ramach działalności odpłatnej Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM.

Doświadczenie „alkoholowego dzieciństwa” niesie ze sobą konsekwencje, które przekładają się na funkcjonowanie w dorosłym życiu. Doświadczenie nieprzewidywalności zachowań , odrzucenia czy braku spójnego systemu wartości powodują pewien rodzaj przystosowania, schemat zachowań, które w dorosłym życiu mogą znacznie utrudniać codzienne funkcjonowanie. Problemy te najczęściej dotyczą postrzegania siebie (negatywny stosunek do siebie, lęk przed zmianą, przymus kontrolowania), trudności w przeżywaniu uczuć, rozumieniu i realizacji potrzeb, trudności w tworzeniu bliskich, intymnych relacji (postawa zależności, zachowania autodestrukcyjne).

Koszt 2-godzinnego spotkania to 65 zł.

Spotkania odbywać się będą w czwartki w godz. 18.30 -20.30.

WAŻNE: przed udziałem w grupie zapraszamy na bezpłatną konsultację mającą na celu zakwalifikowanie do grupy.

Grupę poprowadzą: Tomasz Rejent i Magdalena Krawiarz

Jeżeli czujesz potrzebę udziału w grupie, nie zwlekaj zadzwoń już dziś i umów się na niezobowiązującą konsultację pod nr tel. 733-563-311 lub przez e-mail twojpsycholog2@nullgmail.com, na której otrzymasz wszystkie informacje o planowanym procesie terapeutycznym.


warsztaty wrzesień

TRENING INTERPERSONALNY 18-20.09.2015

Trening przeznaczony jest dla osób chcących zwiększyć świadomość siebie: własnych zachowań i  uczuć w relacji z innymi ludźmi oraz chcących nauczyć się efektywniejszych form kontaktu. Trening jest intensywnym a przede wszystkim dynamicznym doświadczeniem grupowym –  program zawsze dostosowujemy do potrzeb i odczuć danej grupy. W trakcie procesu uczestnicy wchodzą ze sobą w bezpośrednie interakcje, doświadczając swoich sposobów reagowania na innych ludzi i dowiadując się, jak inni reagują na nich. Wszystko to w oparciu o doświadczenia powstające w pracy małej grupy (8-12 osób), w której uczestnicy wcześniej się nie znali.

Trening interpersonalny opiera się  na procesach grupowych, które mają służyć:
– dowiedzeniu się jak postrzegają nas  inni ludzie,
– zrozumieniu swoich reakcji na zachowania innych,
– poznaniu sposobu  w jaki sposób i dlaczego wchodzimy w relacje z różnymi osobami,
– nauczeniu się wyrażać emocje.

Trening prowadzą specjaliści psychologowie, psychoterapeuci, trenerzy odpowiedzialni za prawidłowy przebieg procesu grupowego oraz bezpieczeństwo uczestników.

Czas trwania: 18-20.09.2015, od  godz.11.00  do 18.00, z przerwą godziną na obiad (we własnym zakresie)

Całkowity koszt treningu: 300 zł

Miejsce: Siedziba Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM- Aleje Jerozolimskie 6 lokal 402, Warszawa

Zgłoszenia przyjmowane będą do wyczerpania limitu miejsc. Dokonać zgłoszenia można zarówno telefonicznie: 733-563-311 jak i mailowo: twojpsycholog2@nullgmail.com


Plakat_Asertywnosc_3

 

 

 

Grupa Asertywności

 

Czy zdarza Ci się że:

 • Odczuwasz napięcie w sytuacjach społecznych
 • Zgadzasz się na coś, na co wcale nie masz ochoty
 • Robisz coś wbrew sobie
 • Czujesz się odpowiedzialny za samopoczucie innych osób
 • Stawiasz zadowolenie innych ponad własne potrzeby
 • Masz trudności w zaspokajaniu własnych potrzeb
 • Uważasz że myślenie o sobie jest egoistyczne
 • Przeżywasz lęk lub poczucie winy jeśli nie spełnisz czyjegoś oczekiwania
 • Starasz się domyślać czego mogą oczekiwać od Ciebie inni i jak powinieneś zachować się w danej sytuacji
 • Zastanawiasz się czy to Ty coś zrobiłeś źle, jeśli ktoś ma podły nastrój nie wiadomo dlaczego
 • Brakuje Ci swobody w kontaktach z innymi ludźmi – w pracy, w szkole, w rodzinie, wśród znajomych czy przyjaciół
 • Przeżywasz silny stres podczas wystąpień przed grupą osób ?
   
Czy któreś z tych punktów brzmią znajomo? Jeśli tak – zapoznaj się z propozycją naszej grupy.

Pomysł na nią narodził się jako rezultat licznych obserwacji, rozmów, doświadczeń terapeutycznych i warsztatowych. Okazuje się, że wiele na pozór zupełnie różnych od siebie osób boryka się z bardzo podobnymi trudnościami, które przejawiają się w napięciu, niepokoju, stresie przeżywanymi we wszelakich sytuacjach społecznych. Przyczyny tych trudności zazwyczaj leżą głębiej i nie polegają tylko na tym, że ktoś nie wie jak odmówić czy poprosić o coś. Dlatego NIE chcemy proponować Ci kolejnego weekendowego treningu asertywności, gdzie nauczysz się kilku technik, których potem nigdy nie odważysz się zastosować. Zależy nam na pogłębionej pracy, która rozłożona w czasie pozwoli na stopniowe oswajanie się z nowo nabytymi osobistymi prawami i bezpieczne sprawdzanie co one oznaczają w praktyce.

Wciąż zadajemy sobie pytanie, dlaczego niektórzy z nas odmawiają sobie wielu praw, którymi powinien cieszyć się każdy człowiek? Przede wszystkim prawa do realizowania swoich potrzeb – bycia słuchanym, branym pod uwagę, kochanym, akceptowanym. Przyczyny trudności w wybieraniu asertywnej postawy często leżą w posiadaniu nie do końca uświadomionych dysfunkcyjnych zestawów przekonań na temat własnej osoby i tego co należy robić, a czego się robić nie powinno. Pracując z tymi przekonaniami i z emocjami, które są z nimi silnie związane, możemy zadecydować co jest dla nas dobre. Ta grupa ma za zadanie przywrócić równowagę w sposobie w jaki dbamy o siebie samych.

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W GRUPIE

Poprzez udział w tej grupie będziesz miał/a szansę doświadczyć przemiany,
która pozwoli Ci na rozwój w kierunku:

 • swobody ! w kontaktach z ludźmi
 • uwolnienia się od napięcia i wewnętrznego konfliktu
 • dania sobie prawa do bycia osobą autentyczną, wartą miłości i akceptacji
 • poradzenia sobie z indywidualnymi trudnościami jakie masz w relacjach z innymi
 • dostrzegania wielu nowych opcji w sytuacjach które wydają się bez wyjścia
 • rozpoznawania swoich emocji i traktowania ich jako kierunkowskazy
 • konstruktywnego radzenia sobie z gniewem, złością i niezadowoleniem
 • uświadomienia sobie i wpływu na to jaką rolę przyjmujesz w relacji z innymi osobami

 

Chcemy spotykać się raz w tygodniu na 2,5 godziny, w niewielkiej grupie i w bezpiecznej atmosferze. W trakcie dwóch modułów, każdy po 10 spotkań, chcemy zrealizować program oparty na połączeniu dzielenia się osobistymi doświadczeniami oraz zastosowania najnowszej wiedzy i sposobów rozumienia czym tak naprawdę jest asertywność. A wszystko to po to aby wspólny rozwój był jak najbardziej osadzony w Waszej obecnej rzeczywistości. Grupa Asertywności została przez nas podzielona na 2 części, które wzajemnie siebie uzupełniają. Istnieje możliwość udziału tylko w pierwszym module, jak również zapisu od razu na całość programu.

I Moduł INTRO – 10 spotkań – od 16 września do 25 listopada

Niektóre z zagadnień:
 • Obszary trudności – analiza osobistych potrzeb
 • Odmowa, prośby, reagowanie na krytykę i atak werbalny
 • Osobiste prawa i ich obrona w sytuacjach społecznych
 • Wyrażanie siebie – moje opinie, emocje, potrzeby
 • Czym jest i jakie są jej koszta– manipulacja, bierna agresja, wycofywanie.

II Moduł PRO – 10 spotkań – od 2 grudnia do 24 lutego

Niektóre z zagadnień:
 • Żyć autentycznie – codzienna odwaga do bycia sobą.
 • Współczucie i zrozumienie – jak okazujemy go sobie, a jak innym.
 • Godność i szacunek do samego siebie.
 • Wstyd – nasze osobiste tabu.
 • Spotkanie z wewnętrznym krytykiem.
 • Uczucia jako kierunkowskazy do naszych potrzeb.
 • Potrzeba przynależności i budowanie bliskich więzi.
 

Gdzie?

Fundacja Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM
Aleje Jerozolimskie 6, Warszawa

Kiedy?

W każdą środę – od 16. IX. 2015,  Godz. 18:30 – 21:00

Koszt

Cena jednego modułu to 677zł. Możliwa płatność w 2 ratach.
Przy płatności za cały moduł z góry – 10%
2 x 10 spotkań po dwie i pół godziny zegarowe

Z kim?

Prowadzące:
Kasia Czarnecka – jestem psycholożką i psychoterapeutką. W Fundacji Pomocy Psychologicznej i Edukacji Społecznej RAZEM prowadzę psychoterapię indywidualną, grupową oraz pomoc psychologiczną dla par. Pracuję również w Ambulatoryjnym Ośrodku Leczenia Uzależnień „Goplańska” przy Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie.
Na treningach, kursach i warsztatach wiele razy słyszałam, że asertywność jest umiejętnością, że można się jej nauczyć jak gotowania czy jazdy na rowerze. To pewnie prawda. Jednocześnie z moich obserwacji wynika, że taka wyuczona asertywność często nie wystarcza. Ćwicząc zachowania, ćwiczymy tylko (i aż) zachowania. Zazwyczaj uczucia i postawy pozostają nietknięte. Ktoś świeżo po treningu asertywności może wykazać się modelowym zachowaniem asertywnym odmawiając czegoś, na co, jak mu się wydawało nie miał ochoty, po czym wrócić do domu z poczuciem winy czy lękiem przed tym, że oto właśnie naraził na szwank relację z tą osobą. Ktoś inny zaryzykuje i wyrazi wprost swoje oczekiwanie czy prośbę, po czym będzie zadręczał się wątpliwościami czy aby nie przesadził. Dlaczego tak się dzieje i jak sobie z tym radzić? Aby znaleźć odpowiedź na te i inne pytania potrzeba trochę więcej czasu niż czterogodzinny trening zachowań asertywnych. Stąd pomysł na program grupowy, który połączy pracę nad zachowaniami z rozumieniem wewnętrznych przeżyć i emocji im towarzyszących. To propozycja dla wszystkich tych, którzy pragną większej swobody w codziennych kontaktach z innymi.
Magda Nowak-Tartanus – Jestem psycholożką i psychoterapeutką. W Fundacji RAZEM prowadzę psychoterapię indywidualną i grupową. Współpracuję również z Akademickim Centrum Psychoterapii i Rozwoju przy Szkole Wyższej Psychologii Społecznej. Jestem dużą zwolenniczką pracy grupowej, ponieważ uważam grupę za jedno z największych narzędzi terapeutycznych, jednocześnie zdając sobie sprawę, że jest to też narzędzie stanowiące duże wyzwanie dla uczestników. Lęk przed oceną i odrzuceniem jest czymś, co towarzyszy wielu osobom rozpoczynającym terapię grupową. Nigdzie jednak nie znajdziemy tyle wsparcia, akceptacji i siły, ile możemy znaleźć na grupie. Nawiązując relacje ze sobą nawzajem, możemy nauczyć się radzić sobie z podobieństwami, różnicami, rywalizacją i nieśmiałością. Moim priorytetem jest stworzenie bezpiecznej atmosfery i miejsca na wszystkie pojawiające się uczucia, myśli, wrażenia. Jestem przekonana, że doświadczenie pracy w grupie może być niezwykle wzmacniające, i procentować na całe życie.

Jesteś zainteresowany/ zainteresowana?

Wypełnij formularz i odeślij na adres: twojpsycholog2@nullgmail.com

FORMULARZ